Sistem rasvjete obuhvaća senzore koji se nalaze ispred tunela i primaju informaciju o intenzitetu svjetlosti, te lokalno automatski upravljaju intenzitetom rasvjete. Operateri iz COKP-a su u mogućnosti nadzirati stanje rasvjete te vršiti upravljanje istom (pojačavanje i smanjenje intenziteta rasvjete u slučaju incidentnih situacija).

Na ulazu i izlazu iz tunela razmak rasvjetnih tijela je manji nego u sredini tunela čime se postiže što prirodnije okruženje.