Prostori u tunelu koji se nadziru u smislu vatrodojave su:

  • Lijeva tunelska cijev,
  • Desna tunelska cijev,
  • Trafostanice TS,
  • Elektro niše,
  • SOS niše.

Na osnovu sadašnjeg stanja u tehnologiji dojave požara dvije su osnovne mogućnosti u osmišljavanju sistema javljača – dojava senzorskim kablom i točkastim javljačima.