Stručno – edukativna praksa za studente

U sklopu stručno – edukativne prakse, studenti Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u pratnji dekana Kemala Gutića i četiri profesora posjetili su gradilišta Vranduk – Ponirak, Ponirak – Vraca i Tunel Zenica – Donja Gračanica.

Edukativnoj posjeti prisustvovalo je 25 studenata sa studijskih programa Rudarstvo, Sigurnost i pomoć, Građevinarstvo i Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina.

Studenti su posebnu pažnju posvetili tunelima Vraduk i Zenica, gdje su sva stečena teoretska znanja mogli vidjeti na praktičnim primjerima kroz inžinjersko-geološke uslove. Pored tunela, na navedenim dionicama obišli su vijadukte, mostove i ostale infrastrukturne objekte.

Na kraju posjete, dekan Gutić se zahvalio predstavnicima JP Autoceste FBiH, kao i svima onima koji su pomogli u realizaciji stručno – edukativne prakse za studente.

 

Press JP Autoceste FBiH