Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 1, Tarčin – ulaz Ayurvedic Death: Medicines adulterated with steroids and heavy metals- Part 1 steroids australia online why are 19,000 more young people using anabolic steroids in the uk? – the nopebook u tunel Ivan potpisan je 24. kolovoza/augusta 2020. godine.

Izvođač radova je konzorcij koji čine Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH) i Granit AD Skopje (Sjeverna Makedonija).

Nadzor nad izgradnjom vrši Institut IGH, d.d. Zagreb (Hrvatska).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 77.903.313,84 eura, odnosno 66.584.028,92 eura bez PDV-a i finansirase sredstvima osiguranima kod Europske investicijske banke (EIB)  i bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF (sredstva EU) u visini od 11,7 milijuna eura.

Predviđeni rok izgradnje je 20 mjeseci odnosno mart 2022. godine.

TEHNIČKI OPIS DIONICE:

Dužina LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan, je 4,9 km. Početak ove poddionice je na kraju dionice Lepenica – Tarčin, odmah poslije petlje Tarčin. U prvom dijelu predmetne autoceste, na mjestu uklapanja u prethodnu dionicu pa sve do početka mosta M1 – Raštelica 1 (L=518 m), u dužini od 1200 m trasa je u dosta visokim nasipima i armiranoj zemlji.

Nakon ovog sektora trasa prelazi mostom Raštelica 1 na suprotnu padinu. Most prelazi preko magistralne ceste M17 i rijeke Kalašnice. Most ima 13 raspona.  Zbog ograničenog prostora predviđeno je odmorište tipa 1 (odmaralište bez uslužnih objekata).  Nakon lijevog odmorišta lociran je most M2 – Raštalica 2 (L=589 m), koji premoštava magistralnu cestu i širu dolinu, tako da ovaj most ima 19 raspona. Bitno je napomenuti da je na ovom mjestu magistralna cesta u usponu, sa tri trake (traka za spora vozila).  Desno odmorište zajedno sa uključnim i isključnim rampama locirano je na prostoru skoro od mosta M2 pa sve do ulaska u tunel Ivan.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU OD 01.10.2020. DO 31.12.2020.

Trasa – iskop, zamjena podtla i izrada nasipa.
Most Raštelica 1 – Iskop, izrada betonskih šipova, betoniranje temelja
Most Raštelica 2 – Iskop, izrada betonskih šipova, betoniranje temelja, betoniranje stubova, izrada rasponske konstrukcije
Potputnjak na P33 – Početak radova, iskop, betoniranje temelja, izrada potpornih zidova, uređenje deponije Raštelica