U operativnom uredu JP Autoceste FBiH u Sarajevu jučer je održan sastanak direktora JP Autoceste FBiH Elmedina Volodera i direktorice Kantonalne direkcije za ceste pri Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Sanele Avdibegović na temu nastavak aktivnosti na izgradnji projekta brza cesta Prača – Goražde. Sastanku su prisustvovali još i Amir Fejzić, šef Odjela za studijsku dokumentaciju, socijalnu i okolišnu politiku JP Autoceste FBiH i Bariz Kazagić, saradnik iz Direkcija za ceste.

Dogovoreni su detalji na nastavak izgradnje tunela Hranjen, odnosno najvažnijeg objekta u okviru izgradnje brze ceste kao strateškog punog pravca za približavanje Sarajeva i Goražda.

U narednoj sedmici JP Autoceste FBiH će raspisati tender za nastavak izgradnje tunela Hranjen u vrijednosti od 35 miliona KM. Ova sredstva su osigurana u budžetu Vlade FBiH za ovu godinu.

Razmotrit će se mogućnost preraspodjele sredstava u iznosu od 10 miliona KM namijenjenih za izgradnju spojnih cesta tunela Hranjen na lokalnu mrežu saobraćajnica, za potrebe eksproprijacije i/ili izgradnje pristupnih cesta ispred i iza tunela Hranjen.

Projektanti treba da dostave troškove građenja brze ceste i eksproprijacije po lotovima kako slijedi:

Lot 1: od M5 do tunela Hranjen,

Lot 2: tunel Hranjen,

Lot 3: od tunela Hranjen-do Pobjede,

Lot 4: od Pobjede do Sopotnice.

Nakon što projektanti dostave podatke za projekat bit će organizovan novi sastanak predstavnika Vlade FBiH, Ministarstva prometa i komunikacija FBiH, Ministarstva finansija FBiH, JP Autocesta FBiH i BPK Goražde.

 

Press JP Autoceste FBiH