Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 2, tunel Ivan potpisan je 28. oktobra 2019. godine.

Izvođač radova je Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH).

Nadzor nad izgradnjom vrši IRD Enigineering S.r.l. iz Italije.

Vrijednost Ugovora za izgradnju tunela Ivan je 57.628.570,37 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 50 milijuna eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 11,4 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci odnosno maj 2022. godine.

TEHNIČKI OPIS:

Tunel Ivan je dvocijevni tunel sa po dvije trake i proći će kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m i bit će pozicionirane ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M-17. Nadmorska visina na ovoj lokaciji je u rasponu od 500 do 1020 m, a maksimalna visina nadsloja iznad tunelske konstrukcije iznosi oko 200 m. Tunel je projektiran  da se izvodi po Novoj Austrijskoj Tunelskoj Metodi (NATM). Po izlasku iz tunela trasa autoceste se privremenom prometnicom spaja sa magistralnom cestom M-17, koja označava kraj ove dionice. Privremena spojna cesta je dvosmjerna cesta sa po jednom trakom, duga je oko 700 m. Spojna cesta počinje od buduće kružne raskrsnice na magistralnoj cesti M-17 i dalje se penje preko postojećeg potoka, mostom dužine 15 m, do platoa bočnog naplatnog mjesta Bradina.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U PERIODU OD 01.10.2020. DO 31.12.2020.

Tokom proteklog kvartala nastavljeni su radovi na iskopu i izgradnji primarne podgrade na svim tunelskim cijevima, i to sa dvije strane, južne i sjeverne. U novembru započeti su betonski radovi na tunelskim temeljima, a u decembru započeti su betonski radovi na tunelskom invertu. Radovi na hidrotehničkom objektu na potoku Sirovica su nastavljeni prema planiranoj dinamici, kao i radovi na regulaciji potoka Jeha. Krajem oktobra i početkom novembra, izvršeni su hitni radovi na stabilizaciji magistralnog puta M17 na dijelu koji je u neposrednoj blizini tunela, zbog pojave deformacija koje su prijetili da obustave saobraćaj. Manji obim zemljanih radovi su obaveljni na pristupnom putu tokom novembru, kao i radovi na vanjskoj odvodnji.