Na gradilištu u Tarčinu, na inicijativu rukovodstva JP Autoceste FBiH, održan je sastanak direktora sa saradnicima iz JP Autoceste FBiH, predstavnika izvođača radova, firme Euro-Asfalt, podizvođača i nadzora Institut IGH, d.d., IRD Enigineering S.r.l. Sastanku je prisustvovao i premijer Vlade Federacije BiH Fadil Novalić.

Diskutovalo se o statusu i neophodnim koracima za dodatno intenziviranje radova na navedenoj dionici kako bi se ubrzalo evidentno kašnjenje i ispoštovao rok za završetak radova.

Nalazimo se u završnoj fazi radova koji zahtijevaju maksimalan angažman svih učesnika, kako nas iz Autoceste tako i izvođača radova, svih podizvođača i dobavljača materijala. Naš zahtjev kao investitora jeste da se zacrtani rokovi moraju ispoštovati uz napomenu da se sva opravdana produženja moraju detaljno obrazložiti i dokumentovati, te da se sav posao treba uradi kvalitetno poštujući propisane zahtjeve za kvalitet izvedenih radova “, naglasio je direktor JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder.

Na stabilizaciju stanja u oblasti građevinarstva značajnije mogu utjecati samo povećan opseg gradnje i pokretanje velikih infrastrukturnih projekata u BiH kakvi su izgradnja autocesta i brzih cesta. Vlada Federacije BiH snažno i odlučno podržava razvojne projekte i novi menedžment Autocesta. Imamo razumijevanje za trenutnu situaciju, tu smo da zajedno pronađemo najoptimalniji način kako bismo ublažili posljedice povećanja cijena te pozitivno završili započeti projekat”, istaknuo je Fadil Novalić, premijer Vlade FBiH.

Iako je prema ugovoru rok za završetak radova kraj maja 2022. godine, do toga evidentno neće doći zbog određenih kašnjenja, koja su djelimično izazvana problemima u vezi korona virusa, djelimično manjkom resursa na tržistu i lančanim poskupljenjem građevinskog materijala i usluga, pa se okončanje radova planira za polovinu augusta 2022. godine”, rekao je Jasmin Bučo, jedan od direktora BH kompanije Euro-Asfalt.

Nakon održanog sastanka, upriličen je i obilazak gradilišta.

Ukupna dužina dionice Tarčin – Ivan iznosi 6,9 km, a vrijednost investicije je 250.731.165 miliona KM bez PDV-a. Na ovu dionicu se privremeno gradi spojna cesta  a koja će osigurati komunikaciju između magistralne ceste M17 za pravac prema Konjicu i autoceste A1 Sarajevo – Mostar.

 

Press JP Autoceste FBiH