Adnan Terzić

Rođen je 1960. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Od 1995. do 1996. bio je predsjednik Izvršnog odbora Općine Travnik. Godine 1996. imenovan je za guvernera-viceguvernera Srednjobosanskog kantona i na toj funkciji ostaje do 2001. Od 2003. do 2007. bio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH, a poslije toga potpredsjednik Koncerna Agram. Od 2012. godine bio je direktor sarajevske firme GP Put. U novembru 2016. Vlada FBiH ga je imenovala za v.d. direktora JP Autoceste FBiH.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Adnana Terzića 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za direktora Društva.

 

Adisa Kadić

Rođena je 1980. u Doboju. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Sedam godina i sedam mjeseci provela na mjestu stručne saradnice za krivični postupak u Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć Zenica. U JP Autoceste FBiH obnaša funkciju v.d. izvršne direktorice za Opće, pravne i kadrovske poslove u periodu od 2015. do 2016. godine. Od 2016. do 2018. godine nalazi se na mjestu šefice Službe Općih i kadrovskih poslova JP Autoceste FBiH.

Nadzorni odbor JP Autoceste imenovao je Adisu Kadić 07.12.2020. za izvršnu direktoricu za Opće, pravne i kadrovske poslove Društva.

 

Marin Jelčić

Rođen je 1976. u Mostaru. Diplomirao na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Od 2003. radi u Hercegovina osiguranju d.d. Mostar kao voditelj odjela procjene šteta, a 2008. prelazi u Croatia osiguranje d.d. Ljubuški gdje vodi poslove voditelja stanice za tehnički pregled vozila. Od 2009. radi kao stalni sudski vještak prometne struke. Funkciju v.d. izvršnog direktora za projektovanje i građenje u JP Autoceste FBiH obnašao u razdoblju od 2015. do 2016. kada preuzima funkciju v.d. izvršnog direktora Sektora za upravljanje i održavanje.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Marina Jelčića 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za izvršnog direktora Sektora za upravljanja i održavanja Društva.

 

Ešef Džafić

Rođen je 1962. u Kalesiji. Diplomirao na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu. Zvanje magistra tehničkih nauka stekao je 2014. godine. Od 1989. godine je stalni sudski vještak za oblast saobraćaja za područje Bosne i Hercegovine sa preko 3500 ekspertiza saobraćajnih nezgoda. Od strane Osnovnog suda i Apelacionog suda Brčko Distrikta 2006. godine imenovan je za stalnog sudskog vještaka za područje Brčko Distrikta. Od 1991. do 2004. obavlja funkciju direktora, te zamjenika direktora u preduzeću Autosaobraćaj d.o.o. Tuzla, a od 2004. do 2020. godine preuzima funkciju rukovodioca poslovnica D.D. za osiguranje Camelija Bihać, za područje Tuzlanskog kantona.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Ešefa Džafića 28.07.2020. godine za v.d.  izvršnog direktora Sektora za projektovanje i građenje.

 

Ivan Brkić

Rođen je 1957. u Ljubuškom. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Mostaru. Od 1990. do 1996. obnaša funkciju generalnog direktora Agroprom Ljubuški, a od 1996. do 2007. funkciju ministra financija u Vladi Županije Zapadnohercegovačke. U periodu od 2010. do 2014. na čelu je Agencije za nadzor osiguranja FBiH, a od 2015. do 2017. na funkciji izvršnog direktora za financije u Željeznicama FBiH. Funkciju izvršnog direktora za računovodstvo i financije u dioničkom društvu “Ceste” Mostar obnašao u periodu od 2019. do 2020. godine.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Ivana Brkića 12.02.2021. godine za v.d. izvršnog direkora Sektora za ekonomsko – financijske poslove.