Uprava

Nadzorni odbor na sjednici održanoj 20.05.2022. godine imenovao je članove Uprave JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na period od četiri godine i to:

 

Elmedin Voloder – direktor

Rođen je 1965. godine u Gacku. Po akademskom obrazovanju diplomirani inžinjer građevine. Poslovnu karijeru započeo je 1985. godine kao rukovoditelj gradilišta u GP ŽGP Sarajevo. Od 1986. do 2000. godine radi kao projektant saobraćajnica u Projektnom zavodu Traser. U periodu od 2000. godine do 2018. godine bio je zaposlen u Društvu DIVEL d.o.o. Sarajevo, društvu za projektiranje cesta i mostova, na rukovodećem mjestu direktora društva. Od 2018. do 2021. godine obnašao funkciju zastupnika u Parlamentu Federacije BiH. Od šestog mjeseca 2021. godine na mjestu VD direktora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Član je stručnih udruga: IABSE, CEB/FIB, CLAIM CLASS REGIONALNI PARTNER, Inžinjerska Komora FBiH.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH na sjednici održanoj 20.05.2022. godine imenovao je Elmedina Volodera na mjesto direktora na mandat od četiri godine.

 

Kristijan Milas – izvršni direktor za ekonomsko financijske poslove

Rođen je 1981. godine u Mostaru. Po zanimanju diplomirani ekonomista. Od 2006. godine radio u Jelić Autu u odjelu prodaje, a u periodu od 2007. do 2014. godine radio na mjestu voditelja NLB Leasing d.o.o. Sarajevo, podružnica Mostar. Od 2012. do 2014. član Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a. U periodu od 2014. godine do 2022. godine obnašao funkciju direktora Dioničkog društva „Ceste“ Mostar.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH na sjednici održanoj 20.05.2022. godine imenovao je Kristijana Milasa na mjesto izvršnog direktora za ekonomsko financijske poslove na mandat od četiri godine.

 

Ešef Džafić –  izvršni direktor za projektiranje i građenje

Rođen je 1962. godine u Kalesiji. Po zanimanju magistar tehničkih nauka. U periodu od 1987. do 1988. godine radio kao planer i projektant prometa u JGSP Tuzla. Od 1988. do 1991. godine radio kao profesor saobraćajne grupe predmeta u Saobraćajno školskom centru Velešići u Sarajevu, a u periodu od 1991. do 2004. godine obnašao više funkcija u poduzeću „Autosaobraćaj“ doo Tuzla. Rukovodilac u DD za osiguranja „Camelija“ Bihać, PJ područje TK u periodu od 2004. do 2020. godine. U periodu od 2005. do 2014. godine  bio na mjestu predsjednika NO JP Međunarodni aerodrom Tuzla. Od 2020. godine obnašao funkciju VD izvršnog direktora  za projektiranje i građenje u JP Autoceste FBiH.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH na sjednici održanoj 20.05.2022. godine imenovao je Ešefa Džafića na mjesto izvršnog direktora za projektiranje i građenje na mandat od četiri godine.

 

Mirko Rogić –  izvršni direktor za upravljanje i održavanje

Rođen je 1982. godine u Mostaru. Po zanimanju diplomirani pravnik. Pet godina radio u Zajedničkom odvjetničkom uredu Paponja – Bunoza. 2018. godine položio pravosudni, a 2019. godine odvjetnički ispit. U periodu od 2018. do 2022. godine obavljao poslove višeg stručnog suradnika za ostvarivanje prava korisnika u Službi za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji gradske uprave Grada Mostara.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH na sjednici održanoj 20.05.2022. godine imenovao je Mirka Rogića na mjesto izvršnog direktora za upravljanje i održavanje na mandat od četiri godine.

 

Ajman Šoše – izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove

Rođen je 1973. godine u Čapljini. Po zanimanju diplomirani pravnik. U periodu od 2005. do 2009. godine bio zaposlen na poslovima suradnika za javne poslove u Udruženju „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ Sarajevo, a u periodu od 2009. do 2012. godine obnašao savjetničke funkcije pri unutar HNK-a. Od 2012. do 2014. godine na mjestu presjednika OV Čapljina, dok je u periodu od 2014. do 2021. godine obnašao funkcije zastupnika u Skupštini HNK-a i savjetnika ministra trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK-a. Od 2021. godine obnašao funkciju VD izvršnog direktora za opće, pravne i kadrovske poslove u JP Autoceste FBiH.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH na sjednici održanoj 20.05.2022. godine imenovao je Ajmana Šošu na mjesto izvršnog direktora za opće, pravne i kadrovske poslove na mandat od četiri godine.