Adnan Terzić

E-mail: t.adnan@jpautoceste.ba

Rođen je 1960. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Od 1995. do 1996. bio je predsjednik Izvršnog odbora Općine Travnik. Godine 1996. imenovan je za guvernera-viceguvernera Srednjobosanskog kantona i na toj funkciji ostaje do 2001. Od 2003. do 2007. bio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH, a poslije toga potpredsjednik Koncerna Agram. Od 2012. godine bio je direktor sarajevske firme GP Put. U novembru 2016. Vlada FBiH ga je imenovala za v.d. direktora JP Autoceste FBiH.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Adnana Terzića 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za direktora Društva.

 

Adisa Kadić

E-mail: k.adisa@jpautoceste.ba

Rođena je 1980. u Doboju. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Sedam godina i sedam mjeseci provela na mjestu stručnog suradnika za krivični postupak u Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć Zenica. U JP Autoceste FBiH obnaša funkciju v.d. izvršnog direktora za Opće, pravne i kadrovske poslove u periodu od 2015. do 2016. godine. Od 2016. do 2018. godine nalazi se na mjestu šefa službe Općih i kadrovskih poslova JP Autoceste FBiH.

Nadzorni odbor JP Autoceste imenovao je Adisu Kadić 15.11.2018. za v.d. izvršnog direktora za Opće, kadrovske i pravne poslove Društva.

 

Ivica Ćurić

E-mali: c.ivica@jpautoceste.ba

Rođen je 1962. u Žepču. Diplomirao na ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od 1982. do 1992. radio na ekonomsko-komercijalnim poslovima u obiteljskom obrtu. U periodu od 1992. do 2012. direktor poduzeća NBI Ćurić. Od 2012. do 2015. ministar u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. U JP Autoceste FBiH od 2015. obnaša funkciju v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Ivicu Ćurića 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove Društva.

 

Marin Jelčić

E-mail: j.marin@jpautoceste.ba

Rođen je 1976. u Mostaru. Diplomirao na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Od 2003. radi u Hercegovina osiguranju d.d. Mostar kao voditelj odjela procjene šteta, a 2008. prelazi u Croatia osiguranje d.d. Ljubuški gdje vodi poslove voditelja stanice za tehnički pregled vozila. Od 2009. radi kao stalni sudski vještak prometne struke. Funkciju v.d. izvršnog direktora za projektovanje i građenje u JP Autoceste FBiH obnašao u razdoblju od 2015. do 2016. kada preuzima funkciju v.d. izvršnog direktora za upravljanje i održavanje.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Marina Jelčića 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za izvršnog direktora za upravljanje i održavanje Društva.

 

Adem Zolj

E-mail: z.adem@jpautoceste.ba

Rođen je 1964. godine u Nevesinju. Diplomirao, a kasnije i magistrirao na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu. Radio je kao šef Službe za komunalne poslove u Općini Novo Sarajevo, a u periodu od 1999. do 2015. obnašao je funkciju direktora u Direkciji za puteve pri Ministarstvu saobraćaja. Od 2016. radio u JP Autoceste FBiH kao v.d. izvršni direktor Sektora upravljanja i održavanja, a nakon toga je bio izvršni direktor Sektora za opće, kadrovske i pravne poslove. Od aprila do decembra 2018. vršio funkciju premijera Kantona Sarajevo.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Adema Zolja na mandat od godinu dana za v.d. izvršnog direktora projektovanja i građenja Društva.