Intenzivnija gradnja Koridora Vc

 

Promet je jedan od bitnih preduvjeta privrednog rasta i razvoja svih modernih ekonomija, pa taj značaj ima i u Bosni i Hercegovini. Autocesta na Koridoru Vc je ključni infrastrukturni regionalni i evropski projekata od vitalnog značaja za BiH. Uvrštavanjem ovog Koridora u mrežu evropskih koridora dovoljno govori o njegovom širem značaju, naročito za zemlje srednje Evrope.

Najveći izazov nam je bio osigurati ponovni rast aktivnosti, odnosno pokretanje novog investicionog ciklusa. U ovom momentu JP Autoceste FBiH je osiguralo 1,68 milijardi eura za novih 124 kilometra autoceste. Posebno smo ponosni da su nam do sada odobrena bespovratna sredstva Evropske unije u visini od 300 miliona KM koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Autocesta na Koridoru Vc se intezivno gradi. Do sada je izgrađeno 102 kilometra, a trenutno je aktivno devet gradilišta, odnosno u izgradnji 40 kilometara autoceste na Koridoru Vc. Aktivna gradilišta su u zeničkoj regiji, tačnije Zenička zaobilaznica te dalje prema sjeveru naše zemlje, dok u Hercegovini imamo dva aktivna gradilišta na dionicama od Bune do Počitelja i od Počitelja prema Zvirovićima. Pokrenuli smo tenederske procedure za još šest dionica za novih 38 kilometara i završetak postupka očekujemo tokom ove godine. Puštanje u promet prvih dionica ukupne dužine od 26 kilometra očekuje se tokom 2020 godine.

Zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj započeli smo procedure odabira izvođača za izgradnju dionica Ovčari – Tunel Prenj – Mostar sjever dužine 35 kilometra te Mostar sjever – Mostar jug dužine 15 kilometara.
Vrijedi pomenuti da se autocesata A1 gradi kroz planinska područja složene geološke građe, sa velikim brojem objekata, sa dugim mostovima i tunelima, što usporava i poskupljuje realizaciju ovog projekta.

JP Autoceste su zadužene i za upravljanje i građenje brzih cesta u Federaciji BiH. Brze ceste imaju izuzetan značaj jer privlače promet na autoceste i spajaju područja kroz koje ne prolazi autocesta sa Koridorom Vc. Sarajevo – Goražde (tunel Hranjen) je prva brza cesta koju smo počeli da radimo, dok su za Lašva – Nević Polje u toku pripreme tendera za izvođenje i nadzor radova i eksproprijacija. Na ostalim dionicama brzih cesta Mostar – Široki Brijeg – granica Republika Hrvatska, Hrvatska – Bihać – Ključ, te Bihać – Cazin – Velika Kladuša granica s Hrvatskom trenutno radi na izradi idejnih i glavnih projekata.

Napravili smo i prvi korak u cilju optimizacije elektronske naplate cestarine. Uveli smo novi obračunski sistem – ACC prepaid-biling za elektronsku naplatu cestarine koji olakšava korištenje ACC Tag uređaja postojećim i novim korisnicima. Pored navedene usluge za sve korisnike autoceste stavili smo u funkciju help desk centar čija je svrha biti 24 satna podrška
korisnicima autoceste.

Nama u JP Autoceste FBiH predstavlja izuzetno zadovoljstvo što smo uz CIPS certifikat (Chartered Institute of Procurement and Supply) uspjeli kao prvo javno preduzeće u Bosni i Hercegovini implementirati i ISO standard 37001:2016 – Sistem upravljanja antikorupcijom. Ovaj standard je garancija menadžmentu, investitorima, zaposlenicima, klijentima i drugim interesnim stranama da i organizacija sprovodi razumne korake na sprječavanju korupcije. Sistem je dokaz da je organizacija poduzela razumne korake da spriječi korupciju ili da je smanji na najmanje moguću mjeru.

Jedan od najvažnijih preduvjeta privrednog razvoja i cjelokupnog napretka društva je razvijena savremena prometna mreža. Uzevši u obzir autoceste kao bitnu sastavnicu razvijenosti države, izgradnju Koridora Vc trebamo smatrati prije svega kao jako važan društveni i ekonomski projekt koji će donijeti novi zamah privredi i postati žilom kucavicom čitave bh. privrede.

Za kra,j uvjereni smo da će kraći period putovanja, sigurnija i udobnija vožnja novim saobraćajnicama biti na korist podizanju kvalitete života naših građana, ali i razvoju turizma u našoj zemlji te da će brži i lakši prijevoz robe i dobara omogućiti stvaranje boljih i zdravijih privrednih okolnosti za djelovanje u Bosni i Hercegovini, ali i veću konkurentnost na tržištu Evrope.

Bit će nam zadovoljstvo izvještavati javnost o fazama provedbe naših planova.

 

Direktor I Adnan Terzić, dipl.ing.