KORIDOR Vc – Najznačajniji infrastrukturni projekt za Bosnu i Hercegovinu

 

Autocesta na Koridoru Vc predstavlja najznačajniji infrastrukturni projekt za Bosnu i Hercegovinu. Uvrštenje ovog koridora u mrežu europskih koridora dovoljno govori o njegovoj široj važnosti, osobito za zemlje srednje Europe. Regionalni značaj ovog koridora će se dodatno povećati izgradnjom autoceste na Jadransko-jonskom koridoru, jer će se na taj način stvoriti preduvjeti za sigurnije i brže putovanje prema Crnoj Gori, Albaniji i Grčkoj. Značaj ovog koridora također se ogleda u razvoju kapaciteta luke u Pločama, što će rezultirati povećanim prometom kontejnera i rasutih tereta.

Važno je istaknuti da se autocesta gradi kroz planinska područja s kompleksnom geološkom strukturom, s mnogo objekata, dugih mostova i tunela, što usporava i poskupljuje realizaciju ovog projekta.

Na sjevernom dijelu Koridora Vc, koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, radovi na svim dionicama će započeti do kraja godine, s ciljem da se radovi na tom dijelu završe do 2025. godine, kako bi se, osim svih ostalih prednosti koje donosi izgradnja autoceste, rasteretila i sadašnja magistralna cesta M-17.

U narednom razdoblju, intenzivirat će se izgradnja autoceste kroz Hercegovinu, što je jedan od prioriteta. Natječaji za najkompleksnije dionice kao što su Tunel Prenj i dionica Mostar sjever – Mostar jug su već raspisani, a očekuje se početak radova ove godine. Slična situacija očekuje se i za dvije dionice na jugu, od Mostar juga do Bune.

S obzirom da Koridor Vc ne prolazi kroz sve dijelove države, u narednom razdoblju ubrzat će se izgradnja svih cestovnih pravaca na području cijele Federacije, kako bi se pružio doprinos njenom ravnomjernom infrastrukturnom razvoju.

Osim izgradnje autocesta i brzih cesta, što je prioritetno zaduženje JP Autoceste FBiH, želimo poboljšati i naše usluge korisnicima na već izgrađenim kilometrima autoceste. Slijedeći tu ideju, uspostavili smo suradnju s JP Autoputevi RS u vezi s integracijom sustava elektronske naplate cestarine. Zajednički projekt je već zaživio, a očekujemo potpunu funkcionalnost sustava za korisnike uskoro. Također planiramo proširiti projekt na druge zemlje u regiji, poput Republike Hrvatske i Srbije.

Sigurno je da buduće generacije zaslužuju putovati boljim i sigurnijim cestama, kao i turisti koji će imati koristi od poboljšane infrastrukture. U JP Autocestama FBiH, služeći se tom misijom i vizijom, nastavit ćemo graditi Koridor Vc i uspješno se nositi sa svim izazovima koji su pred nama.

JP Autoceste FBiH svjesno je svojih kvaliteta i ne bježi od izazova. Uz podršku svih razina vlasti i međunarodnih institucija, krećemo prema našem planiranom cilju – konačnom povezivanju Bosne i Hercegovine s ostatkom Europe najmodernijim cestama, na ponos svim njenim građanima i građankama.

 

v.d. direktor

Denis Lasić