KORIDOR 5C SE GRADI

 

Koridor Vc je najambiciozniji investicioni program u Bosni i Hercegovini, koji zahtijeva značajne finansijske i ljudske resurse. Korist od Koridora Vc je višestruka za građane i bh. privredu.

Svjedoci smo bili vanredne situacije koja je zbog pandemije koronavirusa zadesila cijelu planetu, pa samim tim i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.

Javno preduzeće Autoceste FBiH jedna je od kompanija koja je značajan dio svojih aktivnosti i obaveza nastavila sprovoditi i u ti specifičnim okolnostima. Ovdje nema mnogo filozofije – morate se prilagoditi i nastaviti dalje. A ko se brže prilagodi, bit će uspješniji. Stoga smo mi iskoristili ovu kriznu situaciju kao priliku da predvidimo posao i uz sve prevetivne mjere zaštite radnika, stvaranja sigurnih uslova rada, intezivirali izgradnju Koridora Vc, kao kapitalnu investiciju, jer to je ključna mjera za opstanak privrede i domaćih kompanija.

Tako izgradnja na svih osam gradilišta čiji su ugovori vrijedni 780 miliona KM nije stala ni dana. Ključni projekti koje smo započeli imaju svoj kontinuitet i planiramo ih završiti u predviđenim rokovima. Imamo radove u sjevernom dijelu koji sad ide do Nemile, zatim u centralnom dijelu to je tunel Ivan. Također, tu su dionice na jugu Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići sa jednim impozantnim objektom, sa mostom Počitelj koji je dug skoro kilometar.

Samo u ovoj godini planirano je da završimo radove vrijedne 420 mililiona KM. Plan za ovu godinu je da u novembru pustimo u promet 11 kilometara dugu obilaznicu oko Zenice. Trenutno na gradilištima na autoputu i brzoj cesti imamo na svim dionicama angažirano oko 1.200 radnika koji svakodnevno rade.

U sadašnjim uvjetima odgovornost ove kompanije povećava se nekoliko puta i prelazi u formu društvene odgovornosti s obzirom na to da su brojni ekonomski procesi u Federaciji zaustavljeni. Mi smo svjesni da 100 miliona KM uloženih u izgradnju Koridora, kad se primijene multiplikatori, utiče na GDP sa skoro 300 miliona KM direktnih i indirektnih efekata. To znači, kada se planiranih 420 mililion KM uloži u autocestu, efekt na privredu će biti trostruko veći.

Putna infrastruktura i građevinarstvo umnogome su generator privrednog rasta. Građevinarstvo isporučuje 96% ukupne proizvodnje sektorima u BiH dok za vlastitu proizvodnju koristi 65% repromaterijala iz sektora u BiH, te je izuzetno važno za ukupnu privredu zadržati što je moguće veći nivo investicija, pogotovo u situaciji kada je najavljen opći pad ekonomske aktivnosti.

Bosna i Hercegovina se ponovo našla u saobraćajnom smislu u centru pažnje EU kroz projekt koji je od vitalnog značaja i za nas i za susjedne zemlja. Spreman je novi investicioni ciklus vrijedan 1,6 milijarde KM. ­ Nema više laganih trasa autoputa. Sad se ­auto­ce­sta ­gra­di ­kroz ­pla­nin­ska­ pod­ruč­ja ­slo­že­ne ­ge­o­lo­ške ­gra­đe,­ sa­ ve­li­kim­ bro­jem­ obje­ka­ta,­ du­gim ­mo­sto­vi­ma ­i­ tu­ne­li­ma, to su zahtjevne dionice i one podrazumijevaju rokove izgradnje od 20 do 36 mjeseci. Mi sad obezbjeđujemo završni dio za investiciju zatvaranja kompletnog Koridora. To je oko 850 mil­iona eura za izgradnju 51 kilometra na dionici od Ovčara do petlje Mostar jug.

Na cijelom koridoru imamo jedan prijelomni objeka – to je tunel Prenj od 10,5 kilometara, najveći tunel u regionu i za njegovu izgradnju treba pet i po do šest godina. Sve druge dionice mogu biti završene do tada.

U ovoj godini ćemo dodijeliti ugovore u vrijednosti od oko 700 miliona KM. To su ugovori za dionice Poprikuše – Nemila, Tarčin – ulaz u tunel Ivan, tunel Kvanj – Buna i Nemila – Vranduk.

Koridor Vc je najambiciozniji investicioni program u Bosni i Hercegovini, koji zahtijeva značajne finansijske i ljudske resurse. Korist od Koridora Vc je višestruka za građane i bh. privredu.

U saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Evropskom bankom za obnovu i razvoj pokrenuli smo projekte zapošljavanja mladih osoba na projektima izgradnje Koridora Vc. Ukupno 75 mladih osoba će na ovaj način dobiti šansu i prvo svoje zaposlenje upravo na izgradnji Koridora Vc.

Sada po prvi put je zatvorena finansijska konstrukcija za sve dionice na Koridoru Vc osim u ovoj sada fazi od Ovčara do Bradine.

Realizacija ovog projekta doprinijet će socijalnom i ekonomskom razvoju, stvaranjem uslova za otvaranje novih radnih mesta, odnosno za smanjenje nezaposlenosti i razvoj nerazvijenih opština u BiH kroz koje će prolaziti, kao i poboljšanju opštih uslova života građana. Izgradnja ove trase omogućit će ubrzani razvoj turizma u BiH, gdje postoji ogroman historijski potencijal, olakšat će se pristup brojnim vjerskim i kulturnim objektima.

 

 

Direktor I Adnan Terzić, dipl.ing.