Danas je na sjednici Federalna vlada dala dozvolu korisniku izvlaštenja, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, za ulazak u posjed nekretnina, prije isplate naknade,  potpuno izvlaštenih rješenjem načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.

Postupak izvlaštenja vođen je radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Poprikuše – Nemila, na području općine Žepče, nakon što je odlukom Vlade Federacije BiH od 1.6.2018. godine utvrđen javni interes za izgradnju autoceste na ovoj trasi, te je od strane nadležnog općinskog organa doneseno rješenje o potpunom izvlaštenju.