Odvodne vode koje su se izlile uz spojnu saobraćajnicu koja vodi od naplatnog mjesta Zenica sjever do priključka na M-17 ne potiču sa trase autoceste, nego sa okolnog terena, uključujući i lokalne saobraćajnice koje vode u obližnje naselje.

Zbog velikih padavina te prisustva veće količine smeća i otpada sa lokalne saobraćajnice, došlo je do začepljenja odvodnog kanala uz spojnu saobraćajnicu koja vodi od naplatnog mjesta Zenica sjever do priključka na M-17.

Izvođač radova hitro je reagirao i izvršio uklanjanje otpada i očistio kanal.

Iako se ovaj incident nije desio zbog bilo kakvih propusta prilikom gradnje Zeničke obilaznice, podsjećamo javnost da na ovoj saobraćajnici postoji garancija izvođača za kvalitet izvedenih radova u trajanju od dvije godine.

Izvođač je još prisutan na ovom lokalitetu jer uređuje lokalne saobraćajnice koje su korištene u toku izgradnje autoceste.

Press JP Autoceste FBiH