Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Vranduk – Ponirak potpisan je 15. maja 2019. godine.

Izvođač radova je konzorcij Azvirt L.L.C (Azerbejdžan) i Hering d.d. Široki Brijeg (BiH).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. (Slovenija) – DIVEL d.o.o. Sarajevo (BiH).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak je 76.592.799,03 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseci odnosno august 2021. godine.

 

TEHNIČKI OPIS:

Trasa autoceste poddionica Vranduk – Ponirak je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca. Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 (L=390 m) i Vranduk 2 (L=340 m) koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk (L=400 m) te tri manja vijadukta ukupne dužine 300 m. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će se raditi tehnologijom armirane zemlje.

 

OPIS AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U PERIODU OD 01.10.2020. – 31.12.2020

Trasa: izvode se dodatne istražne bušotine na Sektoru 1, Sektoru 4a i Sektoru 5, kao i iskopi istražnih zasjeka na Sektoru 2 i Sektoru 5.
Na Sektoru 4a vrše se iskopi, zaštite kosina, izgradnja šipova i izrada potpornih zidova.
Izvode se radovi na deponiji Malinjak.
Most Vranduk 1:
u toku su radovi na upornjacima U1L i U1D, stubovima S1L i S1D, rasponskim konstrukcijama na skeli S3L-U2L, S2D i S3D, a prethodno su završene pozicije: stubno mjesto i rasponska konstrukcija S2L, stubno mjesto i rasposnka konstrukcija S3L, upornjak U2L, stubna mjesta S2D, S3D i U2D.
Most Vranduk 2: u toku su radovi na upornjacima U1L i U1D i rasponskim konstrukcijama na S2L, S1D i S2D, a prethodno su završene pozicije: stubna mjesta S1L, S2L, S1D i S2D, upornjacima U2L i U2D.
Vijadukt Crni potok: u toku su radovi na upornjaku U2L, rasponskim konstrukcijama U1L-S1L i U1D-S1D, a prethodno su završene pozicije: upornjaci U1L, U1D i U2D, stubna mjesta S1L, S2L, S1D, S2D.
Vijadukt Koprivna 1: u toku su radovi na upornjacima U2L i U2D, stubnim mjestima S1D, S2D, rasponskim konstrukcijama U1L-S1L, S1L-S2L, S2L-U2L.
Tunel Vranduk: ugradnja mreža, torkreta, samobušećih sidara.