OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-43-5-81/17

Generalni projekt i prefizibiliti studija brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica HR 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-136-5-80/17

Nabavka rezervnih dijelova za Volkswagen vozila za područje Sarajeva 

 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-1-2-94/17

USLUGE REVIZIJE ZA RAZDOBLJE  OD 2016. DO 2018. GODINE 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-41-5-77/17

Idejni projekt i studija za dobivanje Urbanističke suglasnosti za dionicu autoceste na Koridoru Vc Mostar jug- Buna 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-368-5-76/17

Idejni projekt i studijska dokumentacija brze ceste Travnik (petlja Nević Polje) – Jajce (petlja Bravnice privremeni spoj na M5)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-158-5-72/17

Dodatne usluge 2 za ugovor JPAC 720-A100-15 Usklađivanje glavnog projekta dionica Buna-Počitelj sa važećim tehničkim specifikacijama

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-364-5-70/17

Nabavka vertikalne signalizacije

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-365-5-68/17

Izrada glavnog projekta zaštite od buke na dionicama Lašva-Kakanj i Visoko –Podlugovi

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-157-5-66/17

Izvođenje radova na sanaciji oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-38-5-65/17

Održavanje magistralnog optičkog kabla u svrhu osposobljavanja sistema prenosa i popravka kvarova 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-385-5-67/17

Nabavka mrežne opreme 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-155-5-64/17

Izvođenje radova na uklanjanju nanešenog materijala na autocestu km 20+700 izazvanog prodorom veće količine vode kroz hidrotehnički tunel rudnika mrkog uglja Kakanj

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-146-5-63/17

Usluge nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-382-5-62/17

Nabavka HTZ opreme 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-354-5-61/17

Idejni projekt i studija za dobivanje urbanističke suglasnosti za dionicu autoceste na Koridoru Vc Poprikuše-Nemila

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-145-5-60/17

Izvođenje radova na primarnom uklanjanju štete na autocesti km 20+700 izazavanog prodorom veće količine vode kroz hidrotehnički tunel rudnika mrkog uglja Kakanj

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-381-5-57/17

Održavanje sistema radio govornih veza za potrebe preduzeća 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-128-5-54/17

Izrada projekta sanacije oštećenja na autocesti A1, dionica Lašva-Kakanj, stacionaža km 20+700

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-380-5-51/17

Najam profesionalnih industrijskih linkova na potezu OU Sarajevo – Sarajevo sjever, CORE Internet pristup 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-13-5-5/17

Dodatne usluge za ugovor JPAC 720-A100-15 Usklađivanje glavnog projekta dionica Buna-Počitelj sa važećim tehničkim specifikacijama

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-379-5-47/17

Nabavka rezervnih dijelova za Volkswagen vozila za  područje Mostara 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-378-5-46/17

Redovno održavanje Volkswagen vozila za područje Mostara 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-378-5-49/17

Redovno održavanje Volkswagen vozila za područje Sarajeva 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-101-5-41/17

Sanacija dilatacione naprave na vijaduktu Bojnik desna strana autoceste na stacionaži km 66+800, dionica autoceste A1 Butila – Sarajevo zapad

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-1-5-37/17

Održavanje IFIS informacionog sistema 2 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-330-5-36/17

Nabavka računara i računarske opreme 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-2-283/16

Usluge produkcije i pripreme propagandnog/dokumentarnog programa 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-169-5-8/17

Svakodnevno održavanje higijene i čistoće objekata na autocesti A1, Sjedišta u Mostaru i Ureda u Sarajevu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-219-5-3/17

Usluge štampe i dizajna 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Geotehnički monitoring postojećih inklinometarskih instalacija na lokalitetima: – Ulazni portal tunela 1. mart na dionici Drivuša-Lašva; – Izlazni portal tunela Grab na dionici Lepenica-Tarčin; – Lokalitet Topla voda na dionici Lašva-Kakanj 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-310-5-138/16

Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 12.000.000,00

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-310-5-137/16

Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u iznosu od 12.000.000,00 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-1-218/16

Nabavka brklji/letvi za rampe naplate cestarine 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-267-5-115/16

Održavanje Workflow Document Management Systema – Owis

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-235-5-109/16

Usluge iz oblasti geodezije: Geodetska snimanja, iskolčavanja i izrada elaborata eksproprijacije 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-111-5-110/16

Kontrolno ispitivanje elemenata okoliša prema okolinskim dozvolama

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Održavanje namjenskog e-mail servera

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-145-5-98/16

Izgradnja 10(20) kV kablovskog voda od TS 110/10(20) kV “Sarajevo 4” (Vogošća) do TS 10(20)/0,4kV naplatne kućice Jošanica

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-211-5-97/16

Redovno i vanredno održavanje bankarske opreme koja se koristi u procesu naplate cestarine na autocesti A1 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-203-5-93/16

Održavanje centralnog autorizacionog repozitorija, nabavka licenci za antivirus consolu, dropbox, teamviewer 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-84-5-89/16

Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00 KM 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-1-156/16

Nabavka auto guma za vozila JP Autoceste FBiH

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-144-5-76/16

Nabavka uniformi za uposlenike na naplati i upravljanju AC

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-164-5-77/16

Održavanje vanjske rasvjete, transformatorskih stanica, SN i NN elektro opreme

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-123-5-70/16

Redovno održavanje Škoda vozila

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-141-5-59/16

Nabavka rezervnih dijelova za Škoda vozila

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-824-5-43/16

Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u vrijednosti od 30.000.000,00 KM

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-701-5-35/16

Osiguranje djelimično izgrađenog dijela dionice na Koridoru Vc, dionica Svilaj-Odžak

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-789-5-29/16

 Izrada Studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti, Elaborata i Separata za dobijanje saglasnosti za poddionicu autoceste na koridoru Vc, Donja Gračanica – tunel Pečuj

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-3-87-5-30/16

Sanacija dijela krovnog pokrivača na objektu D-COKP Zvirići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-790-5-26/16

Nabavka računara i računarske opreme

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-713-5-2/16

Redovno održavanje Volkswagen vozila

OBAVJEŠTENJE SVIM PONUĐAČIMA

Kontrolno ispitivanje kvaliteta tla uz autocestu Zenica Jug – Tarčin 

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-713-5-174/15

Redovno održavanje Volkswagen vozila

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-559-5-168/15

Usklađivanje glavnog projekta dionica Buna-Počitelj sa tehničkim specifikacijama

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-598-5-171/15

Kontrolno ispitivanje nivoa buke na autocesti: Zenica jug – Lašva, Kakanj – Tarčin i Zvirovići – Bijača

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-558-5-169/15

Periodični pregledi i kontrolno ispitivanje uređaja i opreme za zaštitu od požara i zaštitu na radu

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-3-1-664-5-162/15

Nabavka namjenskih vozila za manje tehničke intervencije i gašenje požara sa pratećom opremom

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-669-5-160/15

Najam profesionalnih industrijskih linkova na potezu OU Sarajevo – Sarajevo sjever, CORE internet pristup

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-472-5-158/15

Usluge prihvata platnih bankovnih kartica na sistemu naplate cestarine 

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 266-7-1-473/15

Nabavka kutija, uputstava naljepnica za ACC TAG uređaje i promotivnih letaka

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-784-5-156/15

Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja

SLUŽBENA ZABILJEŠKA 01-01.3-3038-31/15 AD

Izrada saobraćajne studije, studije uticaja na okoliš, studije za dobijanje prethodne vodne saglasnosti i studije izvodljivosti za dionicu autoceste Konjic-Mostar

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-460-5-146/15

Izvođenje geotehničkih istražnih radova za odabranu trasu na dionici Konjic-Mostar sjever (Tunel Prenj)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-338-5-132/15

Održavanje i dorada sistema naplate cestarine na svim dionicama autoceste A1

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-346-5-131/15

Nabavka ACC TAG uređaja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-403-5-102/15

Nabavka ribbon traka davača kartica koji se koriste u procesu naplate cestarine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-427-5-99/15

Servisiranje, održavanje i nadogradnja sistema vatrodojave i gas detekcije u svim poslovno-tehničkim objektima gdje su instalirani

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-255-5-98/15

Redovno održavanje vanjske rasvjete na autocesti

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI SPORAZUM 266-1-2-353-9-80/15

Redovno i tekuće održavanje sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-353-5-79/15

Redovno i tekuće održavanje sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-3-240-5-60/15

Radovi na zamjeni dilatacionih naprava na mostovima autoceste A1, dionica Visoko- Sarajevo sjever

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-241-5-59/15

Izrada i montaža zaštite od snijega na prolazima i objektima na izgrađenim dionicama autoceste Zenica jug-Tarčin i dionica autoceste Bijača-Zvirovići

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-401-5-54/15

Emitiranje propagandnog programa na radio stanici RSG i Antena Sarajevo

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Održavanje centralnog autorizacionog repozitorija (nabavka jednogodišnji licenci)

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-2-218-5-52/15

Redovno održavanje „Iveco“ vozila

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Kontrolno ispitivanje kvaliteta vode iz separatora na dionicama: Sarajevo Sjever-Tarčin, Zvirovići-Bijača, Zenica Jug-Lašva

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-372-5-49/15

Oglašavanje na web portalu klix.ba

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Uređaji za mjerenje, dijagnostiku i kontrolu rada elektro i mašinskih instalacija na objektima autocesti A1

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Usluge kopiranja i plotanja

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Nabavka i ugradnja kancelarijskog namještaja na objektima naplate cestarine na autocesti A1 Č.N.M. Sarajevo zapad, B.N.M. Lepenica, B.N.M. Tarčin i Č.N.M. Ljubuški

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Čišćenje krovova, nadstrešnica na naplatnim mjestima dionice autoceste Zenica jug – Tarčin i Zvirovići – Bijača

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-1-1-132-5-40/15

Nabavka bankarske oprme i rezervnih dijelova za potrebe naplate cestarine

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA 266-4-2-215-5-27/15

Dodatne usluge: Fizička i tehnička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

 

DODJELA UGOVORA

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: King ICT d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4201150250005

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

Datum zaključenja ugovora: 12.2.2015.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 198.550,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-2-2-350/15

Naziv predmeta ugovora: Pružanje usluga osiguranja radnika, motornih vozila i imovine

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Triglav Osiguranje d.d.

IDB/JIB: 4200247470003

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 30.1.2015.

Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 266.024,30 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Da.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

Dodatne informacije

U toku postupka bio je uložen prigovor na tendersku dokumentaciju. Nakon slanja Odluke o prigovoru ponuđač nije uložio žalbu.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-3-2-340/14

Naziv predmeta ugovora: Redovno i zimsko održavanje autoceste A1 – dionica Zvirovići – Bijača

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: H.P. INVESTING d.o.o. Mostar

IDB/JIB: 4227093480006

Općina/Grad: Mostar

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 24.12.2014.

Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 2.026.920,72 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-3-2-327/14

Naziv predmeta ugovora: Rekonstrukcija i izgradnja sistema odvodnje oborinskih voda sa Autoceste A1 na lokaciji Malešići, petlja Visoko i uređenje vodotoka koji prolazi kroz trup Autoceste na lokalitetu Kula Banjer

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: H.P. INVESTING d.o.o. Mostar

IDB/JIB: 4227093480006

Općina/Grad: Mostar

Datum zaključenja ugovora: 10.11.2014.

Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 131.371,13 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-326/14

Naziv predmeta ugovora: Termo ading rolne namjenjene za termo štampače

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: ELKOM d.o.o.

IDB/JIB: 4236087580006

Općina/Grad: Vitez

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 10.11.2014.

Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM 75.702,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-323/14

Naziv predmeta ugovora: Implementacija backup sistema – sistema za kreiranje sistemskih sigurnosnih kopija

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

1. Domaći ponuđač

Naziv: GBG d.o.o.

IDB/JIB: 4201856600009

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

2. Domaći ponuđač

Naziv: QSS d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4200103980007

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 3.11.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 153.300,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-320/14

Naziv predmeta ugovora: Nabavka uredskog materijala i pribora

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: R & S d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4200056290005

Općina/Grad: Vogošća

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 23.10.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 205.797,90 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

Dodatne inforamacije:

Dobavljač je izavran u trećem ponovljenom postupku.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-315/14

Naziv predmeta ugovora: Poboljšanje sigurnosti saobraćaja na autocesti

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

Domaći ponuđač

Naziv: SACOM Sarajevo

IDB/JIB: 4200814900006

Općina/Grad: Hadžići

Datum zaključenja ugovora: 10. 9. 2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 65.254,62 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

V.3. Dodatne informacije

U toku postupka Uložen je prigovor na Odluku o dodjeli ugovora, nakon kojeg nije uložena žalba URŽ.

OBAVJEŠETENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-314/14

Naziv predmeta ugovora: Nabavka računarske opreme

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

Domaći ponuđač

Naziv: GBG d.o.o.

IDB/JIB: 4201856600009

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 22.8.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 72.575,90 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-2-2-309/14

Naziv predmeta ugovora: Fizička i tehnička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prevoz novca blindiranim vozilom

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

Domaći ponuđač

1. Naziv: Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar

IDB/JIB: 4227417480004

Općina/Grad: Mostar

2. Naziv: CONDOR d.o.o. Zenica

IDB/JIB: 4218485220003

Općina/Grad: Zenica

3. Naziv: FLEK d.o.o. ZA USLUGE TEHNIČKE I FIZIČKE ZAŠTITE LICA I STVARI

IDB/JIB: 4600039630003

Općina/Grad: Brčko distrikt

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 1. 8. 2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 4.915.600,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-305/14

Naziv predmeta ugovora: Pružanje Dodatnih usluga Fizička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBIH d.o.o. Mostar

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Agencija SECURITAS d.o.o. Mostar

IDB/JIB: 4227417480004

Općina/Grad: Mostar

Datum zaključenja ugovora: 25. 6. 2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 88.580,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-306/14

Naziv predmeta ugovora: Emitiranje informativnih priloga o izgradnji Kordora Vc u trajanju 60 sekundi u odabranim terminima medijskog emitera FACE TV

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: FACE d.o.o.

IDB/JIB: 4201510990005

Općina/Grad: Novo Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 3. 7. 2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 30.529,20 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-3-3-304/14

Naziv predmeta ugovora: Izvođenje radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Podlugovi-Jošanica, od km 47+360 do 49+300

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Strani ponuđač

Naziv: STRABAG AG

IDB/JIB: 61689

Država: Austrija

Datum zaključenja ugovora: 26.6.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 847.588,76 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-293/14

Naziv predmeta ugovora: Emitiranje informativnih priloga o izgradnji Kordora Vc u trajanju 60 sekundi u odabranim terminima medijskog emitera TV1

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Telavizija jedan d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4201841160002

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 13.06.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 79.900,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-291/14

Naziv predmeta ugovora: Izrada projekta hitne sanacije klizišta na autocesti A1 dionica Lašva-Kakanj

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

IDB/JIB: 4200287770000

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 13.06.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 9.000,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-3-2-289/14

Naziv predmeta ugovora: Izvođenje radova na hitnoj sanaciji klizišta na autoceste A1 dionica Lašva – Kakanj

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Mibral d.o.o.

IDB/JIB: 4200135830007

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 11.06.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 105.031,75 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-286/14

Naziv predmeta ugovora: Specijalno vozilo – radna mašina za mašinsko čišćenje kolovoznih površina, rigola i ostalih elemenata trase

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: AUTO ANIMO

IDB/JIB: 4272032035070006

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 16.6.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 294.900,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-285/14

Naziv predmeta ugovora: Emitiranje propagandnog programa na radio stanici RSG i Antena Sarajevo

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: RSG d.o.o Sarajevo

IDB/JIB: 4200081720006

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 16.6.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.150,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-258/14

Naziv predmeta ugovora: Emitiranje informativnih priloga o izgradnji koridora Vc u trajanju 60 sekundi

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: HAYAT društvo za radio-televizijsku djelatnost d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4200164420004

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 16.6.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 73.920,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-280/14

Naziv predmeta ugovora: Bankovne sigurnosne i numerisane PVC vrećice za pakovanje novca i sigurnosne bankovne numerisane vrećice

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4200270450001

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 3. 6. 2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 60.156,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

Dodatne informacije

Izbor Dobavljača izvršen nakon ponovljenog otvorenog postupka

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-3-2-258/14

Naziv predmeta ugovora: Hitno otklanjanje oštećenja uzrokovanih saobraćajnim udesom i stavljanje u funkciju trafostanice na naplatnom mjestu Jošanica

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: DELING d.o.o. Tuzla

IDB/JIB: 4209039530008

Općina/Grad: Tuzla

Datum zaključenja ugovora: 1.4.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 55.642,63 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-3-2-257/14

Naziv predmeta ugovora: Sanacija prelaznih naprava na mostovima na dionici autoceste Visoko – Jošanica

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: Sikra d.o.o

IDB/JIB: 4200001630001

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 2.4.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 215.885,19 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-254/14

Naziv predmeta ugovora: Oglašavanje na web portalu klix.ba

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: INTERSOFT d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 420113987000

Općina/Grad: Sarajevo – Centar

Datum zaključenja ugovora: 31.03.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 59.875,20 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-2-2-252/14

Naziv predmeta ugovora: Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u vrijednosti od 40.000.000,00 KM

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

1. Domaći ponuđač

Naziv: UniCredit Banka d.d. Mostar

IDB/JIB: 4227162980008

Općina/Grad: Mostar

2. Domaći ponuđač

Naziv: Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo

IDB/JIB: 4200720670007

Opština/Grad: Sarajevo – Centar

3. Domaći ponuđač

Naziv: Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

IDB/JIB: 4200128200006

Opština/Grad: Novo Sarajevo

4. Naziv: UniCredit bank a.d. Banja Luka

IDB/JIB: 4400958880009

Opština/Grad: Banja Luka

5. Naziv: NLB Banka d.d. Tuzla

IDB/JIB: 4209039610001

Opština/Grad: Tuzla

6. Naziv: UNION BANKA d.d. Sarajevo

IDB/JIB: 4200640130001

Opština/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 17.03.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2.400.000,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-229/14

Naziv predmeta ugovora: Nabavka DRSC OBU (ACC TAG) uređaja za elektronsku naplatu cestarine sa nosačima 10.000 komada

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: BS Telecom Solutions d.o.o Sarajevo

IDB/JIB: 4200375390004

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 11.03.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 394.000,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-4-2-2-223/14

Naziv predmeta ugovora: Redovno održavanje dizel elekrtčnih agregata i UPS uređaja

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: ENERGOINVEST – SUE d.d. Sarajevo

IDB/JIB: 4200420360006

Općina/Grad: Sarajevo – Novi Grad

Datum zaključenja ugovora: 18.02.2014.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 29.893,60 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-185/13

Naziv predmeta ugovora: Nabavka opreme i postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije na dionici Kakanj – Jošanica

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: SACOM Sarajevo

IDB/JIB: 4200814900006

Općina/Grad: Hadžići

Datum zaključenja ugovora: 8.11.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 145.970,64 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-182/13

Naziv predmeta ugovora: Nabavka teretnih-ophodarskih vozila

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: AUTO ANIMO d.o.o. Mostar

IDB/JIB: 4272035070006

Općina/Grad: Mostar

Datum zaključenja ugovora: 5.11.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 137.800,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-2-2-179/13

Naziv predmeta ugovora: Nadogradnja i rekonsolidacija HA baze podataka sa Oracle Standard Edition One Standard Edition sa Real Application Cluster-om

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo

IDB/JIB: 4200375390004

Općina/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 17.10.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 147.090,25 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-177/13

Naziv predmeta ugovora: Nabavka putničkih motornih vozila

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijem ponuđaču

Domaći ponuđač

Naziv: AC QUATTRO d.o.o.

IDB/JIB: 4200018440001

Opština/Grad: Sarajevo

Datum zaključenja ugovora: 3.10.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 179.887,19 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-2-2-174/13

Naziv predmeta ugovora: Analiza Idejnog projekta autoceste na Koridoru Vc; Dionica: Konjic – Jablanica – Mostar sjever

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

1. Domaći ponuđač

Naziv: Divel d.o.o.

IDB/JIB: 4200562580003

Opština/Grad: Sarajevo

2. Domaći ponuđač

Naziv: Institut za građevinarstvo “IG” Banja Luka

IDB/JIB: 4400918310005

Opština/Grad: Banja Luka

Datum zaključenja ugovora: 18.09.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 528.924,88 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 272-1-1-2-175/13

Naziv predmeta ugovora: Izrada i montaža zaštite od snijega na prolazima i objektima izrađenog dijela autoceste

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Podaci o najuspješnijoj grupi ponuđača

Domaći ponuđač

Naziv: Erax-invest d.o.o. Banovići

IDB/JIB: 4209281740009

Opština/Grad: Banovići

Datum zaključenja ugovora: 24.09.2013.

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 156.021,00 KM

Dodatne informacije

Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da.

Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne.