Novosti

 

Interaktivna mapa

Dionice, naplata cestarine, tuneli, mostovi, petlje, vijadukti, COKP, odmorišta…

POGLEDAJTE MAPU - KORIDOR 5c

Ulaganje pritužbe

Cilj nam je pristupiti svim brigama zainteresovanih strana podjednako, te time smanjiti rizik negativnog uticaja naših projekata. Ukoliko brinete zbog uticaja projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc u FBiH, pritužbu možete uložiti na slijedeće načine:

Online: Obrazac za ulaganje pritužbe

Slanjem Obrasca za pritužbe na:

JP Autoceste FBiH
Mehanizam za pritužbe
N/P Kontakt osoba mehanizma pritužbi

Sjedište u Mostaru:
Adema Buća 20
88000 Mostar
Operativni ured u Sarajevu:
Hamdije Kreševljakovića 19
71000 Sarajevo

E-mail: prituzbe@jpautoceste.ba
Telefon: +387 36 512 300
Fax: +387 36 512 301