Novosti

Koridor Vc je europski transportni koridor koji slijedi Europski put E73 iz Budimpešte do luke Ploče (Hrvatska) preko Sarajeva

Koridor Vc
Dinamika gradnje

Pogledajte kartu - Koridor Vc

Galerija

Ulaganje žalbe

Sve vrste žalbi zainteresiranih strana u vezi projekta, molimo Vas da ovaj obrazac pošaljete na sljedeću adresu:

Za: Adisa Kadić, v.d. izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove

 

JP Autoceste FBiH
Poštanska adresa: Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 277 900
E-mail: info@jpautoceste.ba