Novosti

 

Interaktivna mapa

Dionice, naplata cestarine, tuneli, mostovi, petlje, vijadukti, COKP, odmorišta…

POGLEDAJTE MAPU - KORIDOR 5c

Galerija

Ulaganje pritužbe

Sve vrste pritužbi zainteresiranih strana u vezi projekta, molimo Vas da ovaj obrazac pošaljete na sljedeću adresu:

Za: Adisa Kadić, izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove

 

JP Autoceste FBiH
Poštanska adresa: Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 277 900
E-mail: info@jpautoceste.ba