Aktivna gradilišta

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Poprikuše – Nemila, potpisan je 16. studenoga/novembra 2020. godine.

Izvođač radova je Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S (Turska).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IRD Engineering S.r.l. (Italija).

Vrijednost Ugovora za izgradnju dionice Poprikuše – Nemila je 208.059.247,42 eura sa PDV-om, odnosno 177.828.416,60 eura bez PDV-a. Izgradnja ove dionice se finansira sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 70 milijuna eura, Europske investicijske banke (EIB) u visini od 90 milijuna eura te bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 41,1 milijun eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 42 mjeseca odnosno maj 2024. godine.

 

TEHNIČKI OPIS

Dionica Poprikuše – Nemila, ukupne dužine 5,5 km kilometara, gradi se prema ugovoru „design and build” (projektiraj i izgradi – žuti FIDIC).

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Na predmetnoj dionici od značajnijih objekata projektovan je tunel Golubinja (L=3659 m), mostovi Golubinja 1 (L=423,5/476,5 m) i Bosna (L=196/204 m) te vijadukti Golubinja 2 (L=138/138 m) i Kovanići (L=116/129 m). Dionici pripada i petlja poprikuše kao i Centar za kontrolu prometa.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 31.03. 2022. 

Tunel Golubinja: Iskop i primarna podgrada
– Most Bosna: Izrada srednjih stubova i upornjaka, izrada rasponske konstrukcije
– Natputnjak Kovanići: Izrada šipova, izrada stubova i upornjaka i izrada T nosača
– Most Golubinja 1: Izrada srednjih stubova i upornjaka
– Most Golubinja 2: Izrada srednjih stubova i upornjaka
– Vanjska odvodnja: Izrada betonskih propusta
– Trasa autoceste: Zemljani radovi, vanjska odvodnja, zaštita kosina.

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Vranduk, potpisan je 28. veljače/februara 2022. godine.

Izvođač radova je HGG Insaat Anonim Sirketi. (Turska).

Izgradnja dionice se finansira sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Kuvajtskim fondom za Arapski ekonomski razvoj (KFAED)

Rok izgradnje: 24 mjeseca.

 

TEHNIČKI OPIS:

Ova dionica se nastavlja na dionicu Poprikuše – Nemila, početak je u Topčić Polju, a kraj na lokaciji iznad naselja Stara Stanica. Ukupna dužina poddionice je 5,67 km i gradi se prema FIDIC Uvjetima Ugovora o građenju – „Crvena knjiga“.

Autocesta je projektovana sa dva, razdjelnim pojasom odvojena kolnika, koji će imati po dvije vozne trake širine 3,75 m i jednu zaustavnu traku širine 2,50 m. Na trasi autoceste projektovani su sljedeći objekti: vijadukt “Stara Stanica” dužine l=38,0 m i 4 podvožnjaka.
Na izmještenom dijelu magistralne ceste, na potezima gdje trasa magistrale dolazi u koliziji sa rijekom Bosnom gradiće se dva mosta M1 i M2 oba dužina l=185,0 m. Također, planirana je izgradnja i jednotračne kružne raskrsnice u naselju Nemila.
U sklopu izgradnje poddionice Nemila – Vranduk izvodi se i regulacija rijeke Bosne kroz Nemilu u dužini oko 3,0 km.

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Vranduk – Ponirak potpisan je 15. maja 2019. godine.

Izvođač radova je konzorcij Azvirt L.L.C (Azerbejdžan) i Hering d.d. Široki Brijeg (BiH).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. (Slovenija) – DIVEL d.o.o. Sarajevo (BiH).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak je 76.592.799,03 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseci odnosno august 2021. godine.

 

TEHNIČKI OPIS:

Trasa autoceste poddionica Vranduk – Ponirak je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca. Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 (L=390 m) i Vranduk 2 (L=340 m) koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk (L=400 m) te tri manja vijadukta ukupne dužine 300 m. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će se raditi tehnologijom armirane zemlje.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 31.03.2022. 

Trasa: Radovi na sektoru 4a su pri kraju. Preostali su radovi vezani za kolovoznu
konstrukciju. U prethodna tri mjeseca radilo se na izgradnja armiranog nasipa, šipova,
naglavnih greda, montaža gabiona i obložnih zidova. Na sektoru 4b (275 metara) nastavak radova po novom projektu. Zaštita kosine (iskop četvrte etaže), ugradnja sidara, MacMat mreža, armiranih mreža i mlaznog betona. Iskop posljednje etaže kosine je u toku. Radovi na sektoru 5 su zaustavljeni zbog nepredviđenih geoloških uslova. Trenutno se projektuje novo rješenje koje će biti gotovo do sredine ove godine.
Dodatna istraživanja su pokazala drugačije geološke uslove na Sektoru 2 tako da su radovi obustavljeni do izrade novog projekta. Riješena je dopunska eksproprijacija za ovaj dio trase. U izradi novi projekat čije rješenje očekujemo do sredine ove godine.
Trenutno se projektuje trasa sektora 1,6 i 7 , a konačna rješenja se očekuju u drugoj polovini tekuće godine.
Odlagališta:
Boški Potok: odvoz inertnog materijala na deponiju, izrada pristupnog puta, izrada cjevastog propusta, nasipanje, planiranje i valjanje materijala u slojevima.
Malinjak 1 je popunjena. Očekujemo predaju projekta za deponiju Malinjak 2 koja će riješiti problem odlaganja viška materijala.
Aktivne su i sljedeće deponije: L3 and L9. Ostatak L odlagališta su u procesu zatvaranja.
Tunel Vranduk: U prethodna tri mjeseca se radilo na izradi sekundarne betonske podgrade. Desna cijev je zavšena pa se skela formirala na lijevoj tunelskoj cijevi. U prethodna tri mjeseca radilo se I na zaštiti predusjeka sa obje strane tunela.
Most Vranduk 1: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. Na svim objektima je prolongirano postavljanje asfaltnog sloja, hidroizolacije i elemenata odvodnje na zahtjev
izvođača i odobrenje naručitelja. Ovo prolongiranje neće uticati na dalje izvođenje radova jer se kasni na ostalim djelovima dionice.
Most Vranduk 2: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta.
Vijadukt Crni potok: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta.
Vijadukt Koprivna 1: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta.
Radovi na mostu Koprivna 2 još nisu započeli zbog neriješenog pitanja izgradnje sektora 6 i 7 između kojih se nalazi pomenuti objekat.
Napomene:
Projektovanje sektora 1,2,5,6 I 7 je u toku (3 km)
Za sektore 2 I 5 dobit ćemo rješenja do sredine ove godine dok za preostale u drugoj polovini 2022.
Adendum za građenje i nadzor je u pripremi jer je Uprava JPAC odobrila produženje roka za 426 dana preko Varijacionog naloga broj 18.
Izvođač je izjavio da nema problema pri nabavci materijala zbog ratnih dejstava u Ukrajini, ali da je materijal poskupio zbog inflacije kako u našoj zemlji, tako i u ostatku svijeta.

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Ponirak – Vraca potpisan je 01. augusta 2019. godine.

Izvođač radova je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši PROYAPI Engineering and Consulting INC. Balgat Ankara (Turska).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 59.408.825,00 eura bez uključenog PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci odnosno april 2022. godine.

 

TEHNIČKI OPIS:

Trasa autoceste poddionica Ponirak – Vraca je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Vranduk – Ponirak i na jugu na poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica.

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini preko 90% trase autoceste i
sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m, a lijeva cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM
(Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih
uslova.

Predviđena metoda iskopa je NATM (Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih uslova.U 2020.godini urađena je izmjena i dopuna glavnog projekta na osnovu kojeg će biti podnesen zahtjev za izmjenu građevinske dozvole što će rezultirati izmjenom tehničkog opisa odnosno promjenom dužine tunela na 3.300 metara.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 31.03.2022.

U periodu od 18. januara do 18. marta 2022. godine Izvođač je izvodio radove na korekcijama primarne pregrade, ugradnji finalnog mlaznog betona na korigovanim sekcijama, temeljima, postavljanju hidroizolacije, izvođenju bočnih drenaža.

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan potpisan je 24. kolovoza/augusta 2020. godine.

Izvođač radova je konzorcij koji čine Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH) i Granit AD Skopje (Sjeverna Makedonija).

Nadzor nad izgradnjom vrši Institut IGH, d.d. Zagreb (Hrvatska).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 77.903.313,84 eura, odnosno 66.584.028,92 eura bez PDV-a i finansirase sredstvima osiguranima kod Europske investicijske banke (EIB)  i bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF (sredstva EU) u visini od 11,7 milijuna eura.

Predviđeni rok izgradnje je 20 mjeseci odnosno mart 2022. godine.

TEHNIČKI OPIS DIONICE:

Dužina LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan, je 4,9 km. Početak ove poddionice je na kraju dionice Lepenica – Tarčin, odmah poslije petlje Tarčin. U prvom dijelu predmetne autoceste, na mjestu uklapanja u prethodnu dionicu pa sve do početka mosta M1 – Raštelica 1 (L=518 m), u dužini od 1200 m trasa je u dosta visokim nasipima i armiranoj zemlji.

Nakon ovog sektora trasa prelazi mostom Raštelica 1 na suprotnu padinu. Most prelazi preko magistralne ceste M17 i rijeke Kalašnice. Most ima 13 raspona.  Zbog ograničenog prostora predviđeno je odmorište tipa 1 (odmaralište bez uslužnih objekata).  Nakon lijevog odmorišta lociran je most M2 – Raštalica 2 (L=589 m), koji premoštava magistralnu cestu i širu dolinu, tako da ovaj most ima 19 raspona. Bitno je napomenuti da je na ovom mjestu magistralna cesta u usponu, sa tri trake (traka za spora vozila).  Desno odmorište zajedno sa uključnim i isključnim rampama locirano je na prostoru skoro od mosta M2 pa sve do ulaska u tunel Ivan.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 31.03.2022.

– Trasa autoceste: Iskop, zamjena podtla i izrada nasipa. Ugradnja geotekstila,
armiranje nasipa geomrežama, izrada podužne i poprečne drenaže
– Uređenje deponije “Raštelica”;
– Nasipi na lokalnoj cesti “Raštelica 1”
– Široki iskop i ugradnja nasipa na lokalnoj cesti “Vukovići”
– Most Raštelica 1: radovi na izradi segmenata obje rasponske konstrukcije (lijevo i desno) i betoniranje stubova
– Most Raštelica 2: Obavljani su radovi na izgradnji donjeg stroja i izgradnji rasponske
konstrukcije, postavljanje skele i oplate, ugradnja armature i kablova za prednaprezanje, betoniranje segmenata.

 

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 2, tunel Ivan potpisan je 28. oktobra 2019. godine.

Izvođač radova je Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH).

Nadzor nad izgradnjom vrši IRD Enigineering S.r.l. iz Italije.

Vrijednost Ugovora za izgradnju tunela Ivan je 57.628.570,37 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 50 milijuna eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 11,4 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci odnosno maj 2022. godine.

TEHNIČKI OPIS:

Tunel Ivan je dvocijevni tunel sa po dvije trake i proći će kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi je 1721,50 m, dok je lijeva tunelska cijev duga 1761,50 m i bit će pozicionirane ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M-17. Nadmorska visina na ovoj lokaciji je u rasponu od 500 do 1020 m, a maksimalna visina nadsloja iznad tunelske konstrukcije iznosi oko 200 m. Tunel je projektiran  da se izvodi po Novoj Austrijskoj Tunelskoj Metodi (NATM). Po izlasku iz tunela trasa autoceste se privremenom prometnicom spaja sa magistralnom cestom M-17, koja označava kraj ove dionice. Privremena spojna cesta je dvosmjerna cesta sa po jednom trakom, duga je oko 700 m. Spojna cesta počinje od buduće kružne raskrsnice na magistralnoj cesti M-17 i dalje se penje preko postojećeg potoka, mostom dužine 15 m, do platoa bočnog naplatnog mjesta Bradina.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZA PERIOD 01-03.2022. 

Radovi na iskopu su završeni za obje tunelske cijevi
– Betonski radovi na temeljima su završeni u obje tunelske cijevi
– Radovi na hidroizolaciji / odvodnji koji su počeli u junu 2021. godine, do 31.03.2022.
je završena 80% (za obje tunelske cijevi)
– Radovi na unutrašnjoj oblozi (betonski radovi) su počeli 16. jula 2021. godine i do
31.03.2022. godine je završeno 80% (za obje tunelske cijevi)
– Ugradnja elektro – mašinskih radova (manji radovi) je počela u martu i do 31.03.2022.
godine je završeno približno 2%

Ugovor o izgradnji poddionice Počitelj – Zvirovići potpisan je 20.06.2019. godine.

LOT 1 obuhvata trasu autoceste od početne stacionaže do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do Petlje Zvirovići. Veliki most Počitelj nije sastavni dio ovog lota. Izvođač radova je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), a vrijednost ugovora iznosi 56.522.840,50 eura bez PDV-a.

Izvođač radova za LOT 2 (Most Počitelj) je konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.

Nadzor nad gradnjom za oba lota vrši kompanija IRD Engineering S.R.L. (Italija).

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje za LOT 1 je 24 mjeseca, a za LOT 2 30 mjeseci.

 

TEHNIČKI OPIS:

Poddionica Počitelj – Zvirovići je dio dionice Počitelj – Bijača. Duga je 11,07 kilometara i podijeljena je na dva LOT-a.

U LOT-u 1 su značajni objekti: petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tunel Počitelj (L=1.200 m), tri vijadukta ukupne dužine 250 m, i otvorena trasa.

LOT 2 je Most Počitelj dužine 980 m. Most Počitelj je kontinurani prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Stubovi mosta su visoki 92,97,92,91,88 i 66 m.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZA PERIOD 01-03.2022.

LOT 1: Glavna trasa: Radovi na izradi nasipa; Iskop u usjeku I zasjeku; Priprema posteljice;
Izrada tampona i cementne stabilizacije I asfalterski radovi na sekciji 1 i sekciji 2; Zaštita
pokosa sa žičanom mrežom; Žičana ograda; Kolektor centralne odvodnje na sekciji 1 i 2,
radovi na sistemu vodozaštite; Izrada rigola I kanala vanjske odvodnje, izrada temelja portala, TK I SN instalacije, Izmještanje Regionalne ceste R425a; Priključna cesta sa Autoputa na na Magistralnu cestu M17 i M6;Izrada temelja za zaštitu od buke, Radovi u Tunelu Počitelj Izrada tampona i cementne stabilizacije I asfalterski radovi ( I sloj),Izrada hidrantske mreže u tunelu Počitelj, Izmještanje postojećeg vodovoda,

Radovi na objektima:  Most M4,Most M2- ugradnja šipova,Most M3-ugradnja šipova Propusti, Potputnjaci Počitelj i Gradina, naplatno mjesto Počitelj-objekat naplate; IRI Počitelj: Betonski Radovi na tunelu Počitelj (Cut & Cover), Betonski radovi na potputnjaku Počitelj, Iskop i nasip na IRI Počitelj,Izrada bočnih temelja portala,izrada podrigolne drenaže.

LOT 2

Temelji stubova S1,S2,S3,S4,S5-završeni, Stubovi- S2,S3,S4 S5- završeni, Upornjak U1-
završen, prijelaz preko željezničke pruge za pristup do stubnog mjesta S6 – završeno,Stup S6- iskop za temelj u toku, Stup S1- 12 kampada od 19 završeno, Stub S2- u toku izrada baznog segmenta, završeni donja ploča I zidovi, u toku izrada gornje ploče baznog segmenta, rasponska konstrukcija na S 3- 8 segmenata rasponske konstrukcije završeno od 15 raspona, rasponska konstrukcija S4 – 8 segmenata rasponske konstrukcije završeno od 15 raspona,
S5- bazni segment -donja ploča i zidovi završeni,ostala gornja ploča za izvesti.

 

Ugovora o probijanju glavne i servisne cijevi i izrade primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen, što predstavlja početak izgradnje prve faze brze ceste Sarajevo – Goražde potpisan je 22. septembra 2018. godine.

Izvođač radova je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost radova je 81.899.883,00 KM sa uračunatim PDV-om, a sredstva u visini od 65 miliona KM su osigurana Odlukom Vlade Federacije BiH iz akumuliranih dobiti BH Telecoma.

 

TEHNIČKI OPIS:

Tunel Hranjen bit će dug 5,5 kilometara, a sastojat će se od dvije cijevi. Jedna će biti namijenjena za saobraćaj motornih vozila i kroz nju će prolaziti dvije saobraćajne trake, za svaki smjer po jedna. Druga cijev će biti servisna i koristit će se za održavanje tunela, kao i za slučaj eventualnih nesreća u tunelu.

Radi sigurnosti učesnika u saobraćaju tunel će imati 16  prolaza za evakuaciju pješaka, pet poprečnih prolaza za interventna vozila (u slučaju požara) kao i 10 parkirnih niša za zaustavlja vozila u kvaru.

Rok za izgradnju ovog najdužeg cestovnog tunela u Bosni i Hercergovini je 36 mjeseci.

Projekt izgradnje brza ceste duge 19,4  kilometara koja će spojiti Sarajevo i Goražde u poluprofilu vrijedan je 190 miliona KM i podijeljen je u dvije faze. Radovi drugog lota prve faze će uključivati sekundarnu oblogu i opremanje tunela i izradu brze ceste u poluprofilu.

Izgradnja tunela Hranjen predstavlja historijski projekat za Goražde jer će se cestovna udaljenost ovog grada na Drini i Sarajeva sa sadašnjih 95,6 smanjiti na 56 kilometara. S obzirom na kvalitet nove trase, vožnja između Sarajeva i Goražda će trajati svega 45 minuta, umjesto dosadašnji sat i pol.

 

 

 

Dužina poddionice LOT 3B je 1,44 kilometra, a radove izvodi domaća firma Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost ugovora je 23.283.000 KM sa PDV-om i finansira se iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH.

Na ovoj poddionici gradit će se dva vijadukta..

Rok izgradnje je 14 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

LOT 3B je riješen kao gradski put sa dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja.

Trasa LOT 3B je spoj petlje Vlakovo sa petljom na Mostarskom raskršću na magistralnu cestu M-17/M-5.

Izgradnjom LOT 3B omogućit će se bolja saobraćajna povezanost autoceste na Koridoru Vc sa mrežom saobraćajnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama. Konkretnije, omogućit će se direktna veza za vozila koja prema petlji Vlakovo na autocesti  dolaze sa kružnog toka na Mostarskom raskršću, odnosno iz pravca Kiseljaka, Rakovice, Pazarića i Hadžića.

Ugovor o izgradnji brze ceste Lašva – Nević Polje (Lot 5) potpisan je 26.04.2022. godine.

Izvođač radova je firma Hering d.d. Široki Brijeg.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 74.904.570,00 KM sa uračunatim PDV-om, s rokom
završetka izgradnje od 20 mjeseci. Izgradnja dijela brze ceste Lašva-Nević Polje, Lot 5 – petlja Vitez izlaz iz poslovne zone – petlja Nević Polje će se finasirati namjenskim sredstvima iz Budžeta Vlade FBiH.

Dužina sekcije ovog lota je 4,8 km, a na ovoj sekciji gradit će se četiri mosta i jedan vijadukt. Početak sekcije Lot-a 5 se nalazi poslije petlje Vitez – izlaz iz poslovne zone, koja će biti izgrađena u sklopu gradnje Lot-a 4 (Poslovna zona Vitez). Na kraju sekcije Lot-a 5 predviđena je izgradnja petlje Nević Polje tipa denivelirani kružni tok. Na mjestu petlje, brza cesta se pristupnim rampama priključuje na magistalni put M-16.4 Nević Polje – Bugojno. Lot 5 je riješen kao cesta sa karakteristikama brze ceste sa dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja.
U sklopu izgradnje ove dionice brze ceste je predviđena i regulacija rijeke Lašve na mjestima gdje je u koliziji sa trupom ceste.