Aktivna gradilišta

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo – Medakovo, potpisan je 11. studenoga/novembra 2022. godine.

Izvođač radova je Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IRD Engineering S.r.l. (Italija).

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 167,062,555.93 eura sa PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 24 mjeseca.

Izgradnja ove dionice će se finansirati sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Na dionici Putnkovo Brdo – Medakovo će se graditi sljedeći objekti: šest mostova, jedan  manji tunel, pet potputnjaka, jedan natputnjak, sedam hidrotehničkih objekata, dvije petlje, čeono i bočno naplatno mjesto, te jedan centar za održavanje i kontrolu prometa na autocesti. Također, dio projekta je i regulacija rijeke Usore u dužini potrebnoj za izvođenje predmetne dionice autoceste na Koridoru Vc, regulacija rijeke Tešanjke, izmještanje postojeće magistralne ceste M-4, dužine cca 3,5 kilometara te rekonstrukcija lokalnih cesta.

TEHNIČKI OPIS

Dužina dionice je 8,5 km. Početak trase je na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj granici. Dalje se trasa pruža prema petlji Usora na kojoj se nalazi bočno naplatno mjesto nakon kojeg trasa prelazi mostom preko regulisanog korita rijeke Usora te preko mostova dolazi do naselja Karuše. U Karušama trasa prolazi kroz brdo te je na toj lokaciji predviđen cut & cover sistem u dužini od 220 m. U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta Tešanjka i Medakovo kao i nenaseljena područja. Dionica se završava poslije petlje Medakovo.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023. 

Glavne aktivnosti izvedene u ovom periodu su sljedeće:

 • Čišćenje i krčenje 90% radova završeno
 • Zemljani radovi, ugradnja nasipa 30% radova završeno
 • Radovi na tunelu / vještački tunel (portal dio) 13% radova je završeno
 • Objekti (bušenje šipova) betoniranje, stubovi, itd) 15% završeno radova
 • Regulacija rijeka Tešanjka i Usora 8% radova završeno.

 

 

 

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Medakovo – Ozimice, potpisan je 09. ožujka/marta 2023. godine.

Izvođač radova je Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Yuksel PROJE A.S. – Trasa d.o.o. Sarajevo Joint Venture.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 361.753.355 eura bez PDV-a, s rokom završetka izgradnje od 30 mjeseci nakon uvođenja izvođača u posao.

Izgradnja dionice Medakovo – Ozimice financirat će se sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom investicijskom bankom (EIB), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Na dionici Medakovo – Ozimice, ukupne dužine 21,5 km, gradit će se pored otvorene trase, šest mostova, jedan manji tunel, pet potputnjaka, jedan natputnjak, sedam hidrotehničkih objekata, dvije petlje, čeono i bočno naplatno mjesto, te jedan centar za održavanje i kontrolu prometa na autocesti. Također, dio projekta je i regulacija rijeke Usore u dužini potrebnoj za izvođenje predmetne dionice autoceste na Koridoru Vc, regulacija rijeke Tešanjke, izmještanje postojeće magistralne ceste M-4, dužine cca 3,5 kilometara te rekonstrukcija lokalnih cesta.

TEHNIČKI OPIS

Dužina dionice prema glavnom projektu iznosi 21,5 km. Početak dionice je lociran nakon petlje Medakovo, a u idućih cca 10 km trasa prolazi većinom kroz naseljena mjesta: Medakovo, Alispahići, N.Šeher, Ljubatović. Na trasi se nalazi i tunel dužine cca 2200 m, te dva dvostrana odmorišta. Nakon izlaska iz tunela trasa je položena prema jugu. U nastavku trasa prolazi obodima manjih naselja, te dolazi do petlje Ozimice gdje je i kraj predmetne sekcije.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023.

U izvještajnom periodu izvođeni su pripremni radovi:

 • na glavnoj trasi (skidanje površinskog sloja (humusa), iskop, ispitivanje i priprema podtla, postavljanje geotekstila, nasipa),
 • petlji Ozimice (skidanje površinskog sloja (humusa), iskop, priprema i ispitivanje podtla, postavljanje geotekstila i nasipanje krupnim kamenim materijalom),
 • odmaralište Tugovići, pristupni putevi, raskopi, propusti, hidrotehnički objekti.
 • Izvođač je izvršio usluge deminiranja miniranih područja. Također, na gradilištu je vršeno krčenje šuma, kako od strane Izvođača radova tako i nadležne šumarije za šumsko blago državnog vlasništva.
 • održani su početni sastanci sa predstavnicima lokalnih zajednica općina Žepče, Maglaj i Tešanj koji su za cilj imali detaljno predstavljanje projekta autoceste kroz općine, upućivanje lokalnih zajednica sa obavezama Izvođača radova i JPAC u izgradnji dionice, te predstavljanje formulara za pritužbe lokalne zajednice, te funkcioniranje pritužbenog mehanizma.

 

 

 

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Poprikuše – Nemila, potpisan je 16. studenoga/novembra 2020. godine.

Izvođač radova je Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S (Turska).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IRD Engineering S.r.l. (Italija).

Vrijednost Ugovora za izgradnju dionice Poprikuše – Nemila je 208.059.247,42 eura sa PDV-om, odnosno 177.828.416,60 eura bez PDV-a. Izgradnja ove dionice se finansira sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 70 milijuna eura, Europske investicijske banke (EIB) u visini od 90 milijuna eura te bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 41,1 milijun eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 42 mjeseca odnosno maj 2024. godine.

 

TEHNIČKI OPIS

Dionica Poprikuše – Nemila, ukupne dužine 5,5 km, gradi se prema ugovoru „design and build” (projektiraj i izgradi – žuti FIDIC).

Početak dionice je u neposrednoj blizini naselja Poprikuše, južno od grada Žepča. Na predmetnoj dionici od značajnijih objekata projektovan je tunel Golubinja (L=3659 m), mostovi Golubinja 1 (L=423,5/476,5 m) i Bosna (L=196/204 m) te vijadukti Golubinja 2 (L=138/138 m) i Kovanići (L=116/129 m). Dionici pripada i petlja poprikuše kao i Centar za kontrolu prometa.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023. 

Tunel Golubinja: Iskop i primarna podgrada, izrada podnožnog svoda, temelja i sekundarne obloge, hidroizolacija i odvodnja stijenske vode, odvodnja vode sa kolovoza unutar tunela.

Trasa autoceste: izrada nasipa, odvodnja.

Petlja Golubinja i kružni tok: izrada nasipa.

Završetak dionice (dodatnih 200 m trase): izrada šipova.

Most Golubinja 1: rasponska konstrukcija završena.

Naplatna stanica: Izrada zidova i gornje ploče.

Centar za kontrolu prometa: Izrada zidova.

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Vranduk, potpisan je 28. veljače/februara 2022. godine.

Izvođač radova je HGG Insaat Anonim Sirketi. (Turska).

Nadzor nad izvođenjem radova je Adel Al-Obaid Engineering Consultants and Ipsa Institut d.o.o.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 64.956.530,00 eura sa PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 24 mjeseca.

Izgradnja dionice se finansira sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Kuvajtskim fondom za Arapski ekonomski razvoj (KFAED).

 

TEHNIČKI OPIS:

Ova dionica se nastavlja na dionicu Poprikuše – Nemila, početak je u Topčić Polju, a kraj na lokaciji iznad naselja Stara Stanica. Ukupna dužina poddionice je 5,67 km i gradi se prema FIDIC Uvjetima Ugovora o građenju – „Crvena knjiga“.

Autocesta je projektovana sa dva, razdjelnim pojasom odvojena kolnika, koji će imati po dvije vozne trake širine 3,75 m i jednu zaustavnu traku širine 2,50 m. Na trasi autoceste projektovani su sljedeći objekti: vijadukt “Stara Stanica” dužine l=38,0 m i 4 podvožnjaka.
Na izmještenom dijelu magistralne ceste, na potezima gdje trasa magistrale dolazi u koliziji sa rijekom Bosnom gradiće se dva mosta M1 i M2 oba dužina l=185,0 m. Također, planirana je izgradnja i jednotračne kružne raskrsnice u naselju Nemila.
U sklopu izgradnje poddionice Nemila – Vranduk izvodi se i regulacija rijeke Bosne kroz Nemilu u dužini oko 3,0 km.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023.

U izvještajnom periodu na gradilištu su izvođeni radovi na izgradnji trase autoceste i izmještanja magistrale ceste M17 i to: radovi na raščišćavanju terena, radovi na iskopu i nasipanju, radovi na izgradnji potputnjaka, AB potpornih zidova, geotehnički radovi, izgradnja propusta, izmještanja instalacija i sl.

Izvođač je izveo AB objekte potputnjaka („Nemila Sjever“ i „Odmorište“) kao i većinu pločastih i cjevastih propusta ispod trupa autoceste i izmještene magistralne ceste. Završeni su komplet radovi na izmještanju dijela magistralne ceste M 17 od profila P104 do profila P178. Podnijet je zahtjev prema nadležnom ministarstvu (Fed.min.prostornog uređenja) za dobivanje upotrebne dozvole ovog dijela magistralne ceste. Nakon što se dobije upotrebna dozvola saobraćaj će se preusmjeriti na novu cestu, a time će se omogućiti izvođenje radova na većem dijelu trase autoceste. Izvedeni su AB potporni zidovi M17-1, M-17-3 i M17-4 kao dio magistralne ceste M17, a koji se nalaze uz korito rijeke Bosne. Potporni zid M17-2 izveden je u procentu od 90% kompletnosti. Završeni su AB radovi na objektu regulacije korita Nemilske rijeke, te su završeni AB potporni zidovi Z4 i Z5 u blizini postojećeg mosta u Nemiloj. Također je završena izgradnja dodatnog raspona postojećeg mosta u Nemiloj. Završena je izgradnja komplet kružnog toka na novoj izmještenoj cesti M 17 u Nemiloj. Izvode se geotehnički radovi na zaštiti kosina primjenom ugradnje mlaznog betona, armaturnih mreža i geotehničkih sidara.

 

Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Vranduk – Ponirak potpisan je 15. maja 2019. godine.

Izvođač radova je konzorcij Azvirt L.L.C (Azerbejdžan) i Hering d.d. Široki Brijeg (BiH).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. (Slovenija) – DIVEL d.o.o. Sarajevo (BiH).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak je 76.592.799,03 eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseca, odnosno august 2021. godine.

 

TEHNIČKI OPIS:

Trasa autoceste poddionica Vranduk – Ponirak je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca. Ukupna dužina dionice prema projektu iznosi 5.3 km. Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 (L=390 m) i Vranduk 2 (L=340 m) koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk (L=400 m) te tri manja vijadukta ukupne dužine 300 m. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će se raditi tehnologijom armirane zemlje.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023. 

Napomena: Sukladno Odluci JP Autoceste FBIH o privremenoj Suspenziji radova, koja je aktuelna od 22.08.2023., svi Radovi na Gradilištu su privremeno obustavljeni. JP Autoceste poduzimaju sve aktivnosti kako bi se gradnja autoceste na dionici Vranduk – Ponirak nastavila u što skorijem periodu.

Trasa: Na Sektoru 4 (dužine 920 metara) završetak radova po novom projektu. Radovi na zaštiti kosine kao i unutrašnje odvodnje su kompletirani.

Radovi na Sektoru  5 (138 metara) radovi se izvode po novom projektu. Kompletirani radovi na zaštiti kosina.

Sektor 2 – kompletirana izrada vertikalnih armirano-betonskih prednapregnuthih greda

Izvođač dostavio plan rada i troškovnik za sektor 6 čiji je projekat izradila kompanija YUKSEL Proye. Ostali sektori u fazi izrade glavnog projekta.

Odlagališta:

Boški Potok: Usljed privremene Obustave radova zaustavljen je odvoz materijala sa iskopa

U skladu sa finalnim procesom nepotpune eksproprijacije deponija L9. je vraćena vlasnicima parcela .

Sječa šume na odlagalištu Malinjak 2. Materijal se odvozio na Malinjak 1, a dijelom ga kompanija HGG odvozi na susjednu dionicu Nemila Vranduk radi ugradnje u nasip prilikom izmještanja magistralne ceste M17.

Tunel Vranduk: Završeni radovi na tri portalne građevine tunela. U toku su bili radovi na ugradnji hidroizolacije i regulaciji potoka iznad galerije ulaznog portala desne tunelske cijevi

Most Vranduk 1:  Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta. Na svim objektima je prolongirano postavljanje asfaltnog sloja,  hidroizolacije i elemenata odvodnje.

Most Vranduk 2: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta.

Vijadukt Crni potok: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta.

Vijadukt Koprivna 1: Završeni radovi na izradi konstrukcije ovog objekta.

Napomene: Sektori 0,1,6 i 7 su trenutno u završnom procesu projektovanja, odnosno u fazi ravizije.Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Ponirak – Vraca potpisan je 01. augusta 2019. godine.

Izvođač radova je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo (BiH).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši PROYAPI Engineering and Consulting INC. Balgat Ankara (Turska).

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 59.408.825,00 eura bez uključenog PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci odnosno april 2022. godine.

 

TEHNIČKI OPIS:

Trasa autoceste poddionica Ponirak – Vraca je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Vranduk – Ponirak i na jugu na poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica.

Ukupna dužina dionice je 2,65 km, a glavni objekt na ovoj dionici je Tunel Zenica koji čini preko 90% trase autoceste i
sastoji se od dvije cijevi (desna cijev dužine 2420 m, a lijeva cijev dužine 2475 m). Predviđena metoda iskopa je NATM
(Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih
uslova.

Predviđena metoda iskopa je NATM (Nova austrijska tunelska metoda) koja je jako pogodna s obzirom na očekivane promjene geoloških i geotehničkih uslova.U 2020.godini urađena je izmjena i dopuna glavnog projekta na osnovu kojeg će biti podnesen zahtjev za izmjenu građevinske dozvole što će rezultirati izmjenom tehničkog opisa odnosno promjenom dužine tunela na 3.300 metara.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023.

U izvještajnom periodu Izvođač radova je nastavio ranije aktivnosti iz prethodnog perioda: radove na izradi potputnjaka na sjevernom portalu, korektivni radovi na sekundarnoj oblozi kao i zatrpavanju i konačnom uređenju portal. Izvođač je započeo radove na ugradnji kablovskih regala u tunelskoj kineti i ugradnji kablovskih nosača na tunelskoj kaloti.


Ugovor o izgradnji poddionice Počitelj – Zvirovići potpisan je 20.06.2019. godine.

LOT 1 obuhvata trasu autoceste od početne stacionaže do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do Petlje Zvirovići. Veliki most Počitelj nije sastavni dio ovog lota. Izvođač radova je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), a vrijednost ugovora iznosi 56.522.840,50 eura bez PDV-a.

Izvođač radova za LOT 2 (Most Počitelj) je konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.

Nadzor nad gradnjom za oba lota vrši kompanija IRD Engineering S.R.L. (Italija).

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje za LOT 1 je 24 mjeseca, a za LOT 2 30 mjeseci.

 

TEHNIČKI OPIS:

Poddionica Počitelj – Zvirovići je dio dionice Počitelj – Bijača. Duga je 11,07 kilometara i podijeljena je na dva LOT-a.

U LOT-u 1 su značajni objekti: petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tunel Počitelj (L=1.200 m), tri vijadukta ukupne dužine 250 m, i otvorena trasa.

LOT 2 je Most Počitelj dužine 980 m. Most Počitelj je kontinurani prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Stubovi mosta su visoki 92,97,92,91,88 i 66 m.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU  ZAKLJUČNO SA 30.09.2023. 

LOT 1

Glavna trasa i ostale prometnice (Sekcija 1 i Sekcija 2; Priprema posteljice; Izrada tampona i cementne stabilizacije I asfalterski radovi na sekciji 1 i sekciji 2; Zaštita pokosa sa žičanom mrežom, Zaštita pokosa sidrima I torkret betonom km 2+400-km 3+425;,Zaštita pokosa sidrima na Fazi A 4+800 do km 5+250, Ugradnja Zaštitne žičane ograda; Ugradnja jednostrane zaštitne ograde Sekcija 1 I Sekcija 2, Kolektor centralne odvodnje na sekciji 1 i 2,izrada upojnih polja vanjske odvodnje, radovi na sistemu vodozaštite; Izrada rigola I kanala vanjske odvodnje, izrada temelja portala I montaža portala, temelji prometnih znakova, I ugradnja vertikalnog nosača stuba prometnih znakova ,TK I SN  instalacije, izrada potpornih zidova- armirani nasip;

Priključna cesta sa Autoputa na na Magistralnu cestu M17 i M6:radovi na  iskopu, posteljici; tampon, ugradnji ivičnjaka , vanjska I unutarnja odvodnja, asfaterski radovi , izrada temelja saobraćajne signalizacije,I potporni zidovi; Lokalne I neklasificirane ceste, zemljani radovi, priprema posteljice, izrada tampona, asfalterski radovi I  ugradnja odbojne ograde lokalnih cestaSekcija 1 I Sekcija 2,

Izrada temelja za zaštitu od buke, ugradnja apsorbiraiućih elemenata za zastitu od buke, izrada zida od gabiona za zaštitu od buke Sekcija 1 I Sekcija 2.

Radovi u Tunelu Počitelj- asfalterski radovi (habajući sloj) lijeva I desna tunelska cijev;Ugradnja vrata SOS Niša, vrata hidrantske mreže,radovi na ugradnji inox nosača, I elektro radovi, ulazni portal- betonski radovi na izradi krilnih zidova, radovi na ugradnji ti spajanjurafostanica Tunela

Radovi na objektima: Most M2 – Izrada potpornih zidova, zasipanje upornjaka, izrada BSO; Most M3 – Izrada potpornih zidova, zasipanje upornjaka; Most M4 – Ugradnja asfalta; Naplatno mjesto Počitelj – Radovi na montaži čelične nadstrešnice, završni radovi na glavnom objektu, Naplatno mjesto Međugorje – završni radovi na glavnom objektu

LOT 2

Temelji stubova S1, S2, S3, S4, S5 i S6 završeni;

Stubovi – S1, S2, S3, S4, S5 i S6 – završeni;

Rasponska konstrukcija S0-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7 završena 100%;

U toku izrada Betonske sigurnosne ograde, odvodnje mosta, radovi na montaži trafostanice mosta Počitelj i radovi na izradi instalacija (elektro radovi) mosta.

 

 


https://www.youtube.com/watch?v=pmeaVFboS3U

Ugovor o nastavku radova na izgradnji tunela Hranjen- Faza I – nastavak LOT 1 (iskop i izrada primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge) je potpisan 29.07.2022. godine.

Izvođač radova je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost radova je 33.665.702,06 KM bez PDV-a, a nadzora je 1.499.982,00 KM bez PDV-a

Sredstva su osigurana iz Budžeta Vlade FBiH, i to pod stavkom koja se odnosi na gradnju autoputeva i brzih cesta.

 

 

Ugovora o probijanju glavne i servisne cijevi i izrade primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen, što predstavlja početak izgradnje prve faze brze ceste Sarajevo – Goražde potpisan je 22. septembra 2018. godine.

Izvođač radova je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost radova je 81.899.883,00 KM sa uračunatim PDV-om, a sredstva u visini od 65 miliona KM su osigurana Odlukom Vlade Federacije BiH iz akumuliranih dobiti BH Telecoma.

 

TEHNIČKI OPIS:

Tunel Hranjen bit će dug 5,5 kilometara, a sastojat će se od dvije cijevi. Jedna će biti namijenjena za saobraćaj motornih vozila i kroz nju će prolaziti dvije saobraćajne trake, za svaki smjer po jedna. Druga cijev će biti servisna i koristit će se za održavanje tunela, kao i za slučaj eventualnih nesreća u tunelu.

Radi sigurnosti učesnika u saobraćaju tunel će imati 16  prolaza za evakuaciju pješaka, pet poprečnih prolaza za interventna vozila (u slučaju požara) kao i 10 parkirnih niša za zaustavlja vozila u kvaru.

Rok za izgradnju ovog najdužeg cestovnog tunela u Bosni i Hercergovini je 36 mjeseci.

Projekt izgradnje brza ceste duge 19,4  kilometara koja će spojiti Sarajevo i Goražde u poluprofilu vrijedan je 190 miliona KM i podijeljen je u dvije faze. Radovi drugog lota prve faze će uključivati sekundarnu oblogu i opremanje tunela i izradu brze ceste u poluprofilu.

Izgradnja tunela Hranjen predstavlja historijski projekat za Goražde jer će se cestovna udaljenost ovog grada na Drini i Sarajeva sa sadašnjih 95,6 smanjiti na 56 kilometara. S obzirom na kvalitet nove trase, vožnja između Sarajeva i Goražda će trajati svega 45 minuta, umjesto dosadašnji sat i pol.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023.

U izvještajnom periodu  izvođač radova nije imao ugovornih obaveza na probijanju tunela (glavne i servisne tunelske cijevi) i izradi primarne podgrade. U maju 2023. godine su završeni radovi na probijanju, te se nastavk istih očekuje krajem oktobra kada će se potpisati ugovor o pregovaračkom postupku sa istim izvođačem u iznosu od 6,7 miliona KM. Izvođač je korektno izvršio ugovorne obaveze na probijanju tunela u dužini od 500 metara na južnoj strani.

U izvještavanom periodu izvođač je nastavio radove na izradi sekundarne obloge, te je zaključno sa 30.09.2023. ukupno izveo 800 metara sekundarne obloge. Uporedo sa betoniranjem radi se i na postavljanju hidroizolacije. Izvođač je kanalisao podzemni tok koji je prodirao na sjevernoj strani i pravio probleme prilikom izvođenja radova. Voda je putem centralnog kolektora i bočnih drenaža izvedena sa strane sjevernog portala u recipijent te su se stvorili uslovi za završetak radova na sekundarnoj oblozi. Izvođač je u prethodnom periodu imao manji progres od predviđenog radi osiguranja stabilnosti u servisnoj cijevi, a zbog svojih grešaka, neadekvatnog osoblja na gradilištu i brzopletosti prilikom obavljanja standarnih radnji na izradi primarne podgrade (servisne cijevi) i iskopa za temelje u glavnoj tunelskoj cijevi.

Izvođač je podnio zahtjev za produženje roka radi ugradnje teške armature sekundarne obloge na sjevernom portalu (posljednjih 20 kampada do čela iskopa – stacionaža 3+274,17 do 3+536,03). Inžinjer je evaluirao zahtjev izvođača i odobrio produženje dodatnog roka u dužini od 96 dana, bez dodatne finansijske naknade niti prava na indirektne troškove.

Ugovorni rok je istekao 26.09.2023. godine a predstavnik investitora će obavijesitti Upravu JPAC o izvođačevom zahtjevu za produženje roka i dati preporuku da se isti odobri prema preporuci Inžinjera. Nakon toga će uslijediti potpis adenduma na trenutni ugovor.

U toku je postupak za dodatne radove na iskopu (pregovarački postupakza nastavak radova na iskopu tunela) te će radovi na probijanju biti nastavljeni krajem oktobra. Ishodovane su sve potrebne saglasnosti te je izvršena uplata za prenamjena zemljišta za odlagalište Osječani, tako da Izvođač nema prepreku da nastavi sa iskopom  na južnoj strani tunela.

 

 

Dužina poddionice LOT 3B je 1,44 kilometra, a radove izvodi domaća firma Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Konzorcij: Divel d.o.o. Sarajevo, Saraj Inžinjering d.o.o. Sarajevo i Institut za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banja Luka

Vrijednost ugovora je 23.283.000 KM sa PDV-om i finansira se iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH.

Na ovoj poddionici gradit će se dva vijadukta..

Rok izgradnje je 14 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

LOT 3B je riješen kao gradski put sa dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja.

Trasa LOT 3B je spoj petlje Vlakovo sa petljom na Mostarskom raskršću na magistralnu cestu M-17/M-5.

Izgradnjom LOT 3B omogućit će se bolja saobraćajna povezanost autoceste na Koridoru Vc sa mrežom saobraćajnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama. Konkretnije, omogućit će se direktna veza za vozila koja prema petlji Vlakovo na autocesti  dolaze sa kružnog toka na Mostarskom raskršću, odnosno iz pravca Kiseljaka, Rakovice, Pazarića i Hadžića.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023.

Privremeno je naložena obustava radova do ishodovanja Odobrenja za građenje. Potrebno je izvršiti usaglašavanje projektnog rješenja sa zahtjevima Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i ishodovati potrebne saglasnosti te odobrenja. Rok za izvođenje radova je istekao u februaru 2022. godine i isti će se produžiti nakon što izvođenje radova bude izvijesno.

 


Ugovor o izgradnji brze ceste Lašva – Nević Polje (Lot 5) potpisan je 26.04.2022. godine.

Izvođač radova je firma Hering d.d. Široki Brijeg.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Konzorcij: DIVEL d.o.o. Sarajevo i Zagrebinspekt d.o.o. Mostar

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 74.904.570,00 KM sa uračunatim PDV-om, s rokom
završetka izgradnje od 20 mjeseci. Izgradnja dijela brze ceste Lašva-Nević Polje, Lot 5 – petlja Vitez izlaz iz poslovne zone – petlja Nević Polje će se finasirati namjenskim sredstvima iz Budžeta Vlade FBiH.

TEHNIČKI OPIS:

Dužina sekcije ovog lota je 4,8 km, a na ovoj sekciji gradit će se četiri mosta i jedan vijadukt. Početak sekcije Lot-a 5 se nalazi poslije petlje Vitez – izlaz iz poslovne zone, koja će biti izgrađena u sklopu gradnje Lot-a 4 (Poslovna zona Vitez). Na kraju sekcije Lot-a 5 predviđena je izgradnja petlje Nević Polje tipa denivelirani kružni tok. Na mjestu petlje, brza cesta se pristupnim rampama priključuje na magistalni put M-16.4 Nević Polje – Bugojno. Lot 5 je riješen kao cesta sa karakteristikama brze ceste sa dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja.
U sklopu izgradnje ove dionice brze ceste je predviđena i regulacija rijeke Lašve na mjestima gdje je u koliziji sa trupom ceste.

AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU ZAKLJUČNO SA 30.09.2023.

U proteklom izvještajnom periodu vršene su sljedeće aktivnosti duž cijele trase:

 • Objekti: Vijadukt Mali Mošunj 1, Most Mali Mošunj 2, Potputnjak Mali Mošunj, Most Stara Bila 1, Most Stara Bila 2, Most Stara Bila 3, Most Nova Bila, Most Pečuhe i Potporna konstrukcija Nević Polje.
 • Glavna trasa BC.
 • Poljske ceste 3 i 4.
 • Regulacija korita rijeke Lašve.