Kupovina i dopuna ACC TAG uređaja može se realizovati na svim naplatnim mjestima.  Dopuna za prepaid billing korisnike se može realizovati i bez dolaska na naplatno mjesto, virmanskom uplatom na jedan od žiro računa JP Autocesta FBiH.

Cijena ACC uređaja iznosi 39 KM.

ACC uređaj možete dopuniti i kupiti na tri načina: gotovinski, virmanski i bankovnom karticom na svim naplatnim mjestima od 00:00 do 24:00 sata.

Ne, cijena cestarine je uvijek ista. Pogodnost za korisnike ACC usluge je dodatni bonus od 20% na uplaćeni iznos.

Za prepaid biling korisnike: Putem korisničkog web portala 0/24h. Prilikom ulaza/izlaza sa autoceste na displeju na ACC naplatnoj stazi je ispisano stanje ACC kredita ukoliko je korisnički račun dostigao prag žute liste. Nakon ulaska korisnika na tzv. žutu listu korisnik dobije e-mail notifikaciju da je dostigao podešeni prag žute liste te da je potrebno izvršiti uplatu na korisnički račun. Prag žute liste je default-no podešen na 20,00 KM što je moguće izmijeniti na korisničkom računu. Kada je stanje računa korisnika iznad podešenog praga žute liste, poruka na displeju na ACC naplatnoj stazi je: Sretan put! 

 

Za prepaid korisnike: Prilikom ulaza/izlaza sa autoceste na displeju na ACC naplatnoj stazi je ispisano stanje ACC kredita.

Za Prepaid billing korisnike omogućen je ulazak u minus za jednu transakciju u slučaju nedovoljnog iznosa kredita na korisničkom računu. Korisnik koji nema dovoljno sredstava na korisničkom računu može izvršiti dopunu računa na svim naplatnim mjestima ili koristit manuelnu naplatu cestarine uz obavezno odlaganje ACC TAG uređaja u zaštitnu kutiju.

Ne. Uređaj se isključivo koristi za jedno vozilo. Na uređaju se upisuju osnovni podaci o korisniku, registarske oznake i klasu/kategoriju vozila.

ACC TAG postavlja se na samoljepljivi nosač koji se centralizirano postavlja na prednje vjetrobransko staklo vozila s unutrašnje strane. Za vozila sa kosim vjetrobranskim staklom, nosač za ACC TAG uređaj postavlja se u području retrovizora unutar vozila, a u slučaju vozila sa okomitim vjetrobranskim staklom postavlja se centralno na dnu vjetrobranskog stakla sa unutrašnje strane. U vozilima koja u vjetrobranskom staklu imaju providnu metaliziranu UV zaštitu od zračenja, uređaj se postavlja na označenom mjestu u području retrovizora ili na sjenilu (crna zaštita od sunca) iznad retrovizora.

Fizičko oštećenje, otuđenje ili gubitak ACC TAG-a korisnik je dužan prijaviti u roku od 3 dana sa Zahtjevom za blokiranje ACC TAG uređaja. Korisnik može kupiti zamjenski ACC TAG uređaj po važećoj cijeni. 

Korisnik dolaskom na naplatno mjesto popunjava Zahtjev stavka 5. ili dostavljanjem popunjenog Zahtjeva na jedan od e-mail adresa: acc@jpautoceste.ba ili help.desk@jpautoceste.ba 

Korisnik autoceste na izlaznoj traci plaća kaznenu tarifu u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću klasu vozila od mjesta izlaza za korištenu dionicu autoceste.

U slučaju promjene registarskih oznaka na vozilu, prenošenja uređaja na drugo vozilo, promjene kategorije vozila i sl. korisnik je dužan dostaviti ACC TAG uređaj sa popunjenim zahtjevom na bilo koje od naplatnih mjesta kako bi se izvršila izmjena.

Invalidna lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja, odnosno lica kod kojih postoji tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu invalidnost donjih ekstremiteta od 60% ili više.

Izrada rješenja za oslobađanje plaćanja cestarine traje 30 dana, od dana predaje dokumentacije.

Da, invalidna osoba se mora nalaziti u vozilu prilikom korištenja autoceste, ukoliko ne upravlja motornim vozilom.