R1 računi

Besplatni INFO telefon  080 02 03 06

R1 računi

Od 01.01.2023. godine JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar uvode izdavanje R1 računa korisnicima autoceste na svim naplatnim mjestima, izuzev NM Papratnice.

R1 računi su namijenjeni svim pravnim i fizičkim osobama (u sistemu PDV-a) za odbitak pretporeza (PDV), ako ostvaruju pravo na isto. Za izdavanje R1 računa obvezni su podaci o kupcu zajedno sa ID brojem.

Izdavanje R1 računa će se vršiti svaki dan na svim naplatnim mjestima, osim NM Papratnice, te po zahtjevu korisnika poslanom dan ranije na mail: acc@jpautoceste.ba

Ugodnu i sigurnu vožnju želimo!