Konkursi za zaposlenje

Ovaj prostor je Vaša prilika da postanete dio tima JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar tako što ćete poslati prijavu sa biografijom za moguća radna mjesta.

Molimo Vas da detaljno ispunite svako područje našeg obrasca za prijavu.

Prijava sa biografijom u pdf formatu
Prijava sa biografijom u doc formatu

Preporučujemo Vam da odredite s posebnim naglaskom područje interesovanja, odnosno poslovnu poziciju za koju se želite prijaviti. Ova informacija će nam omogućiti da na najbolji način odgovorimo na Vaš zahtjev. Vašu prijavu ćemo pažljivo razmotriti te Vas kontaktirati u skladu s trenutnim poslovnim potrebama i otvorenim radnim mjestima.

JP Autoceste FBiH zadržava pravo da potencijalnog/u kandidata/kinju pozove na razgovor i traži dostavljanje komplentne dokumentacije navedene u biografiji.

Popunjene prijave sa biografijom slati na e-mail: zaposljavanje@jpautoceste.ba

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – zatvoren (16.04.2024.)

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – zatvoren (27.01.2024.)

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – zatvoren (03.02.2024.)

ISPRAVKU TEKSTA JAVNOG OGLASA za prijem u radni odnos objavljenog 08.01.2024. godine – zatvoren (18.01.2024.)

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – zatvoren (18.01.2024.)

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – zatvoren (24.12.2023.)

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – zatvoren (14.11.2023.)

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – zatvoren (23.07.2023.)

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – zatvoren (23.07.2023.)

OBAVJEŠTENJE o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – (zatvoren 10.05.2023.)

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – (zatvoren 04.05.2023.)

OBAVJEŠTENJE o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – objavljeno 13.04.2023. 

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – rok za prijavu zaključno sa danom 24.04.2023. godine

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – (zatvoren 01.04.2023.)

ISPRAVKA javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

ISPRAVKA javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar iz redova ovlaštenih revizora

Ponovni javni konkurs /natječaj za izbor kandidata članova Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Ponovni javni konkurs /natječaj za izbor kandidata člana Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar iz redova ovlaštenih revizora

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – (zatvoren 11.03.2023.)

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – (zatvoren 09.03.2023.)

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos – (zatvoren 24.11.2022.)

Javni natječaj / konkurs za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Javni oglas za prijem u radni odnos  – (zatvoren 04.11.2022.)

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos  – (zatvoren 20.07.2022.)

Javni oglas za prijem u radni odnos – (zatvoren 04.05.2022.)

Ponovni javni konkurs / natječaj za izbor i imenovanje direktora JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar – (zatvoren 04.02.2022.)

Ponovni javni konkurs / natječaj za izbor i imenovanje izvršnog direktora za opće, pravne i kadrovske poslove JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar – (zatvoren 04.02.2022.)

Ponovni javni konkurs / natječaj za izbor i imenovanje izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove  JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar – (zatvoren 04.02.2022.)

Ponovni javni konkurs / natječaj za izbor i imenovanje izvršnog direktora za upravljanje i održavanje  JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar –  (zatvoren 04.02.2022.)

Ponovni javni konkurs / natječaj za izbor i imenovanje izvršnog direktora za projektovanje i građenje JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar –  (zatvoren 04.02.2022)

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZATVORENO

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZATVORENO

Javni  konkurs / natječaj za izbor kandidata za članove  Uprave JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar – ZATVORENO – PONIŠTEN

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZATVORENO

OBAVJEŠTENJE o poništenju dijela Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme –  (objavljeno 13.12.2021.)

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZAVRŠENO

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZAVRŠENO

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZAVRŠENO

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – Savjetnik direktora  – ZAVRŠEN

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos –  Inžinjer za građenje Odjela 3.  – ZAVRŠEN

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – Sekretar preduzeća – ZAVRŠEN

Konkurs za izbor i imenovanje rukovodioca – direktora odjela za  internu reviziju – ZAVRŠEN

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos – ZAVRŠEN

Javni konkurs/natječaj za izbor kandidata za člana Uprave JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar– ZAVRŠEN

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – ZAVRŠEN

Javni oglas za prijem radnika/pripravnika u radni odnos na neodređeno vrijeme – ZAVRŠEN

Javni konkurs/natječaj za izbor kandidata za članove Uprave JP Autoceste d.o.o. Mostar  – ZAVRŠEN

Konkurs za izbor i imenovanje Sekretara JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar – ZAVRŠEN

Konkurs za izbor i imenovanje rukovodioca – direktora odjela za  internu reviziju – ZAVRŠEN

Javni konkurs za izbor kandidata za članove Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar