Etički kodeks

JP Autoceste FBiH posluju na temelju usvojenih etičkih načela, a koje su usvojene Etičkim kodeksom.

Etičkim kodeksom je zajamčena je zaštita oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijave pojavu koruptivnih ili neetičkih radnji u radu i poslovanju JP Autoceste FBiH.

Ako imate prijavu/pritužbu o kršenju propisa, posebno kršenja Etičkog kodeksa, dojavu možete podnijeti pisanim putem poštom ili elektronskom poštom na prituzbe@jpautoceste.ba

Prijave/pritužbe zaprimaju radnici koji rade na protokolu preduzeća, te ih u skladu sa Etičkim kodeksom proslijeđuju Sekretaru preduzeća na daljnje postupanje.

 

Dokumenti:

Etički kodeks JP Autoceste FBiH