Promet i sigurnost

Izgrađeni dio autoceste A1 kojim upravljaju JP Autoceste FBiH dužine je cca. 120 km, i to dionice autoceste A1 Svilaj – Odžak, Zenica sjever – Bradina i Međugorje – Bijača. Pored navedenih dionica od februara mjeseca 2016. godine odlukom Vlade FBiH, JP Autoceste FBiH je preuzelo izgrađeni dio brze ceste BC1 Butila – Briješće dužine cca. 4,5 km na upravljanje i održavanje od JP Ceste FBiH koje su bile implementator izgradnje ove dionice.

Osnovna usluga koju pružamo društvenoj zajednici odnosno korisnicima autoceste je korištenje sigurne, savremene i prohodne autoceste. Osim osnovnog cilja, a to je sigurnost naših korisnika, jedan od temeljnih ciljeva je u svakom trenutku biti na usluzi korisnicima, razumijevati korisnikove potrebe, omogućiti nesmetano korištenje autocesta i ostalih infrastrukturnih objekata kojima upravljamo te stalno poboljšanje i modernizacija sistema autoceste.

Izgradnja i puštanje u promet novih dionica autocesta u proteklih godina znatno je povećala ukupnu sigurnost prometa na cestama u BiH, te doprinijela trendu smanjenja broja nezgoda i nesreća  na razini cijele države.

Također, bitno je naglasiti i da se izgradnjom pratećih uslužnih objekata na autocesti pružaju dodatne usluge vozačima i putnicima (benzinske postaje, trgovine, restorani, moteli, autoservisi i sl.). Na taj način, također se korisnicima omogućuje sigurna i udobna vožnja i zadovoljavanje njihovih potreba za gorivom, odmorom, jelom, pićem, raznim tehničkim i servisnim uslugama.