Informacije o karakteristikama cestovnih prometnih tokova predstavljaju podlogu za efikasno upravljanje cestovnom infrastrukturom u što spada njeno istraživanje, planiranje, projektiranje, građenje, rekonstrukcija, održavanje kao i upravljanje cjelovitim prometnim sistemom. Mjerenjem prometnog toka korištenjem brojača prometa prikupljaju se podaci važeći za procjenu stanja prometa.