Šefik Džaferović posjetio gradilište autoceste poddionice Počitelj – Zvirovići

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, zajedno sa v.d. izvršnim direktorom za opće, kadrovske i pravne poslove JP Autoceste FBiH Ajmanom Šošom, posjetio je danas gradilište autoceste na Koridoru Vc poddionica Poičtelj – Zvirovići, most Počitelj.

Džaferović se tom prilikom uvjerio u dinamiku radova, te kratko razgovarao sa radnicima koji svakodnevno rade bez obzira na izuzetno visoke temperature zraka u Hercegovini.

Izrazio je zadovoljstvo onim što je danas vidio, uz nadu da će ova trasa autoputa uskoro biti završena.

Poddionica Počitelj – Zvirovići, koja je dio dionice Počitelj – Bijača, podijeljena je na dva lota. LOT 1 obuhvaća trasu autoceste od petlje Počitelj do početka mosta Počitelj i od kraja mosta Počitelj do petlje Zvirovići. LOT 2 obuhvaća izgradnju mosta Počitelj, jednog od najkompleksnijih objekata na cijelom Koridoru Vc. Poddionica je duga 11 kilometara.

Press JP Autoceste FBiH 

Vlada FBiH od Autocesta traži izvještaj o tunelu Hranjen, nije iskopano ni pola dionice

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je od Autocesta kao implementatora projekta zatražila detaljen informacije o problemima, rokovima i obavezama u vezi s gradnjom tunela Hranjen, koji treba spojiti Sarajevo i Goražde.

Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o implementaciji projekta izgradnje brze ceste Prača – Goražde, dionica tunel Hranjen.

Naložila je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao implementatoru ovog projekta, da u roku od 15 dana poduzme sve potrebne aktivnosti u svrhu izvršavanja obaveza izvodača radova prema važećern potpisanom ugovoru za radove od 22.9.2018. godine.

Vlada je zadužila Nadzorni odbor i Upravu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar da joj, u istom roku, dostavi izvještaj o realizaciji ugovorenih obaveza obje ugovorne strane, naročito u pogledu izvedenih radova po situacijama i izvršenog plaćanja i utvrdi da li je vršen kvalitetan nadzor. Izvještaj mora posebno sadržavati pokazatelje da li izvršena plaćanja odgovaraju vrijednosti izvršenih radova u skladu sa ugovorom od 22.9.2018. godine.

Autocestama FBiH je naloženo i da, također u roku od 15 dana, pripreme detaljnu dokumentaciju o načinu izvođenja neugovorenih i završnih radova u tunelu Hranjen i realnu procjenu troškova potrebnih za završetak i puštanje prometa kroz ovaj tunel.

Inače, prema podacima koje su Autoceste FBiH dostavile na zahtjev Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, zaključno s krajem juna 2021. godine je iskopano i podgrađeno 2.035 metara glavne, te 1.833 metar servisne tunelske cijevi, pet pješačkih poprečnh veza kao i jedna poprečna veza za prolaz interventnih vozila, te dvije parkirne niše. U odnosu na projektovanu dužinu tunela od 5.480 metara, iskopano i podgradeno je 37,1 posto glavne tunelske cijevi i 33,4 posto servisne. Što se tiče poprečnih veza, realizacija je 28,5 posto, a parkirne niše sa 20 posto.

Izvor: klix.ba

Objavljen Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Visoko – Podlugovi na Koridoru Vc

JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice autoceste Visoko – Podlugovi na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Poziva se vlasnik nekretnina označenih kao k.č. 6 i 7  koje se nalazi na području:

  •  Općine Ilijaš – k.o. Ljubnići

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice Visoko – Podlugovi,  na Koridoru Vc.

 

Cijeli oglas možete pročitati OVDJE.

Press služba JP Autoceste FBiH

Pogledajte šta je do sada urađeno na poddionici Vranduk – Ponirak

Na poddionici Vranduk – Ponirak, koja je ukupne dužine 5,3 km, grade se dva mosta i tri vijadukta. Najveći opseg radova izvodi se na mostovima Vranduk 1 i 2.  Lijeva strana mosta Vranduk 1 je završena, a spajanje desne strane očekuje se za mjesec i po dana. Kod mosta Vranduk 2 završen je desni most, a spajanje lijevog se očekuje za dvadeset dana.

„Objekti idu svojim tokom i trenutno imamo realnih problema sa trasom, međutim, pokušavamo da ih riješimo, jer projekti koje smo dobili ne odgovaraju stvarnim geotehničkim i geološkim uslovima, za dio trase smo već riješili, sektor 4a i 4b se radi. Sektor b će se početi raditi, za ostalo pripremamo adekvatnu projektnu dokumentaciju“, kazao je Ahmed Mušija, Šef projekta na poddionici Vranduk – Ponirak.

Inžinjer DRI-Divela Mirza Bišćević također je naglasio da trasu dionice prate na pojedinim dijelovima loše geološke karakteristike terena, ali da su trenutno u iznalaženju rješenja kako i na koji način sanirati velike kosine iznad same autoceste.

„Angažovani su profesori sa fakulteta i stručni saradnici koje su autoceste angažovale da se pomogne u iznalaženju što bržeg rješenja i to ide jednim svojim tokom, naravno, usporit će samu dinamiku radova na samoj trasi, ali generalno ono što je prvenstveni cilj jeste naći sigurno i stabilno rješenje. Naravno da pokušamo to u dinamici da isplaniramo da se što brže dođe do samog rješenja. Ono što je pohvalno za ovaj projekt jeste izgradnja mostova i vijadukata, oni su u planiranoj dinamici, to ide sve svojim tokom tu ćemo čak i u roku završiti te objekte. Ostaje nam tunel koji je isto otprilike nećemo puno kasniti sa samom izgradnjom i tu ima stanovitih rješenja u izmjeni geologije, ali generalno nisu to toliki problemi koji se ne susreću na ostalim  gradilištima vezano za to sve“, istakao je Bišćević.

Izvođač radova na poddionici Vranduk – Ponirak je konzorcij Azvirt L.L.C  i Hering d.d. Široki Brijeg. Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. i DIVEL d.o.o. Sarajevo. Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak je 76 miliona eura s PDV-om, a sredstva su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj.

 

 

Press JP Autoceste FBiH

 

 

Saopćenje za javnost: Struka će dati rješenja za završetak izgradnje tunela Hranjen

Za završetak izgradnje tunela Hranjen struka će biti ta koja će dati rješenja koja će interese zajednice imati na umu. Rješenja neće uzimati u obzir politikanstva koja nisu usmjerena ka cilju a to je završetak projekta. To je interes šire zajednice koji prevazilazi uskostranačke borbe.

Kada je u pitanju trenutno stanje, JP Autoceste FBiH je utvrdilo nepobitne činjenice. Evidentno je kašnjenje i nedostatak sredstava, jer za preostalih 7,5 mjeseci koliko je ostalo ugovornog roka nije moguće realizirati preostalih cca 70% fizičkog obima, niti je to moguće finansirati preostalim novčanim iznosom od 2.131.193,80 KM.

Ono što slijedi je priprema za raspisivanje novog tendera za izbor izvođača radova u dogovoru s Vladom FBiH i u skladu sa važećom regulativom, što bi omogućilo nastavak radova sa manjim rizikom u odnosu na ranije stanje.

Novo rukovodstvo JP Autoceste FBiH je zbog profesionalne i moralne obaveze uradilo cjelovitu analizu u cilju utvrđivanja činjenica i sve dalje korake za rješenje ovog problema, uključujući i utvrđivanje stepena eventualne odgovornosti svih sudionika projekta, te mogućnosti nastavka realizacije projekta.

 

Press JP Autoceste FBiH

 

Saopćenje za javnost u vezi sa trenutnim stanjem projekta izgradnje tunela Hranjen

U vezi sa trenutnim stanjem projekta izgradnje tunela Hranjen prema Ugovoru „Probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen“, JP Autoceste FBiH dostavlja saopćenje za javnost.

Radovi na tunelu Hranjen se ne mogu nastaviti jer nisu obezbijeđena dodatna sredstva za dalju realizaciju.

Činjenica je da je izvođač do sada izveo 37 % radova na tunelu, da je utrošeno 97 % od ukupne vrijednosti ugovorenih radova kao i da je proteklo 80 %  ugovorom roka za završetak radova.

Od  imenovanja 11. juna 2021. godine aktuelna Uprava JP Autoceste FBiH je uradila analizu u cilju utvrđivanja činjenica i sve dalje korake za rješenje ovog problema, uključujući i utvrđivanje stepena eventualne odgovornosti svih sudionika projekta, te mogućnosti nastavka realizacije projekta.

Uprave JP Autoceste FBiH pripremila je određene zaključke koji su već upućeni prema investitoru projekta – Vladi FBiH.

Stav JP Autoceste Federacije BiH je da, bez obzira na stanje u kome se  projekat trenutno nalazi, ne treba odustati od  izgradnje tunela Hranjen.

Ono što slijedi je priprema za raspisivanje novog tendera za izbor izvođača radova u dogovoru s Vladom FBiH i to prema opštim uslovima ugovora FIDIC – Crvena knjiga, što bi omogućilo nastavak radova sa manjim rizikom u odnosu na ranije stanje.

 

Press JP Autoceste FBiH

Potpisani grantovi Evropske unije u vrijednosti 12,6 miliona eura za nadzor radova na četiri dionice

V.d. direktora Elmedin Voloder i direktorica kancelarije EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu Manuela Nesl su potpisali sporazum o grantu Evropske unije u vrijednosti od 12,6 miliona eura za dionice Poprikuše – Nemila, Tunel Zenica – Donja Gračanica, Tunel Ivan i Buna – Počitelj.

Sredstvima će se finansirati ugovori za nadzor radova na četiri dionice koje se finansiraju kreditom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a sredstvima granta nadoknadit će troškove nadzora koje je do sada imalo JP Autoceste FBiH.

Elmedin Voloder, vršilac dužnosti direktora JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, rekao je: „Zahvalni smo EU-u na ogromnoj podršci u izgradnji moderne prometne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Veliki infrastrukturni projekti, poput Koridora Vc, zahtijevaju velika ulaganja, a bespovratna sredstva EU -a ključna su za njihovu izvodljivost.”

Koridor Vc je jedan od panevropskih transportnih projekata koji povezuju kontinent. Dionica u Bosni i Hercegovini duga je 325 kilometara i prolazi zemljom od sjevera prema jugu, povezujući jadransku luku Ploče u Hrvatskoj sa glavnim gradom Mađarske Budimpeštom.

Autoput koji će Bosnu i Hercegovinu približiti EU, sufinansiran je zajmovima EBRD-a i Europske investicione banke (EIB) i bespovratnim (grant) sredstvima EU. Do danas je EBRD za projekat obezbijedila zajmove u vrijednosti od 850 miliona eura iz sopstvenih sredstava, dok je iznos investicionih i grantova za tehničku pomoć koju je odobrila EU preko 220 miliona eura.

Manuela Nesl, direktorica kancelarije EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu, rekla je: „Koridor 5c je ključni infrastrukturni projekat koji EBRD podržava u zemlji. Pored naših zajmova, pružamo i podršku mobilizacijom bespovratnih sredstava EU i komercijalnih kreditora, kao i podržavanjem izgradnje institucionalnih kapaciteta.“

Krassimir Nikolov, otpravnik poslova (a.i.) Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, rekao je: „Sada kada Bosna i Hercegovina i ostatak Europe kreću na put oporavka od krize Covid-19, nesmetan tok roba i ljudi potrebni su kao i uvijek. EU ulaže ukupno više od 225 milijuna eura u cestovni sektor u Bosni i Hercegovini kako bi poboljšali povezanost i regionalnu integraciju, a to će donijeti konkretne koristi u smislu ulaganja i radnih mjesta za njene građane. Veoma mi je drago što je danas potpisano pet sporazuma o tehničkoj pomoći – to nas približava korak do navedene ambicije vlasti Bosne i Hercegovine, da do 2028. godine završe koridor Vc.”

Bespovratna sredstva EU obezbijeđena su kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), koji ima za cilj poboljšanje povezanosti regiona izgradnjom novih saobraćajnih veza i obnovom zastarjele saobraćajne i komunalne infrastrukture. Ostali sufinansijeri Koridora Vc uključuju Opec fond za međunarodni razvoj (OFID) i Kuvajtski fond.

Izgradnja Koridora Vc strateški je prioritet za Bosnu i Hercegovinu i očekuje se da će doprinijeti bržem ekonomskom i društvenom razvoju. Sa 148 mostova i 46 tunela autoput je trenutno najveći građevinski projekat u zemlji. Projekat takođe doprinosi poboljšanju bezbijednosti na putevima u zemlji uvođenjem savremenih standarda.

Press JP Autoceste FBiH 

Rekordnih prvih sedam mjeseci naplate cestarine

Oporavak od pandemijom pogođenog poslovanja je zabilježen u prvih sedam mjeseci 2021. godine u JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar.

Marin Jelčić, izvršni direktor Sektora za upravljanje i održavanje, upoznao nas je s podatcima vezanim za porast prometa vozila na izgrađenom dijelu autoceste u FBiH.

‘’I dalje nižemo rekorde u 2021. godini, iako se još borimo sa specifičnostima izazvanim pandemijom koronavirusa. U prvih 7 mjeseci 2021. godine imamo značajan porast prometa i prihoda u odnosu na isti period 2020. godine, kao i porast za isti period u odnosu na dosadašnju rekordnu pretpandemijsku 2019. godinu. Navedeno nam svakako daje za pravo da nastavimo  istim metodama rada, te nam pokazuje i dokazuje da smo nam na pravom putu, pogotovo ako se uspoređujemo s upravljačima autocesta u regiji koji se ne mogu pohvaliti rezultatima kakve smo mi ostvarili.”

JP Autoceste FBiH je u prvih 7 mjeseci 2021. godine  zabilježilo ukupno 6.938.310 vozila na izlazu s autoceste A1. Ukupan broj izlaza povećan je za 21,18% u odnosu na isti period 2020. godine. U usporedbi s istim periodom 2019. godine, broj prolaza je veći za 18.631 prolaza.

Učešće vozila po kategorijama u ukupnom prometu vozila je: Kategorija 1 (motocikli, osobna vozila registrirana do 7 sjedišta) 85%, Kategorija 2 (laka dostavna vozila, kombi vozila, karavani visine od 1,3 m na prednjoj osovini) 6,26%, Kategorija 3 (autobusi, kamioni s ili bez prikolice) 3,68%, i Kategorija 4 (kamioni s četiri ili više osovina, tegljači, kombi vozila s prikolicom) 5,05%  .

Ukupno ostvareni prihod od naplate cestarine u periodu od 01.01. do 31.07. 2021. godine je 23.845.202,32 KM. Ukupan ostvareni prihod je povećan za 22,55% (ili za 4.389.200,01 KM) u odnosu na isti period prošle godine, a u odnosu na isti period rekordne 2019. godine, ostvareni prihod je veći za 1,52% (ili za 358.182,61 KM).’’

‘’Evidentno je povećanje korisnika elektronske naplate cestarine, zbog čega planiramo do kraja godine organizirati akcijsku prodaju ACC TAG uređaja i dodatne pogodnosti za postojeće korisnike ACC TAG usluge’’  rekao je Marin Jelčić, izvršni direktor JP Autocesta Federacije BiH.

 

Press JP Autoceste FBiH

Mediji obišli gradilište poddionice Tarčin – Ivan

Za predstavnike medija danas je organiziran obilazak gradilišta autoceste na Koridoru Vc, poddionice Tarčin – Ivan.

Radovi na poddionici Tarčin – Ivan u punom su jeku i to cijelom dužinom od 6,9 kilometara.

Poddionicu čine dva dijela – LOT 1 je dužine 4,9 kilometara i kreće od Tarčina do ulaza u tunel Ivan, a LOT 2 je sam tunel Ivan dužine 1.760 metara s dijelovima otvorene trase u dužini od 150 metara

Završetak radova i puštanje u promet očekuje se početkom ljeta 2022. godine.

 

Press JP Autoceste FBiH

Dobra dinamika radova na izgradnji tunela Zenica

Poddionica Ponirak – Vraca je u biti tunel Zenica sa ukupnom dužinom od 3,380 metara. Iskop u tunelu vrši se u kontinuitetu 24 sata na dan, na četiri napadna mjesta, na čelima tunelskih cijevi, dva sa ulazne sjeverne strane i dva sa izlazne južne strane.

„Do sad sa sjeverne strane smo iskopali 1400 metara, sa južne strane blizu 1000 metara, tako da nam je ostalo da iskopamo negdje oko 900 metara tunela. Radovi se rade prema dinamici. Zadovoljni smo sa kvalitetom radova, do sad nismo imali težih povreda na radu. Urađeno je čak 1400 metara sekundarne obloge tunela, finalni beton koji vidimo kad se vozimo kroz tunel, tako da smo sa ovim radovima na ovom tunelu izuzetno zadovoljni“, kazao je Ahmed Mušija, šef projekta JP Autoceste FBiH za poddionicu Ponirak – Vraca.

Izvođač radova na ovoj poddionici je bh. kompanija Euro-Asfalt, a nadzor nad izvođenjem radova vrši turska kompanija PROYAPI. Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 59 miliona eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

 

Press JP Autoceste FBiH