• Sigurnost u cestovnom prometu može se definirati kao skup naučnih metoda, tehničkih normi i tehnoloških postupaka kojima je cilj sigurno odvijanje prometa, kako bi se zaštitili ljudski životi, materijalna dobra i okoliš od akcidentnih situacija i prometnih nezgoda. Jedna od ključnih odrednica cestovnog prometa svake države jeste sigurnost u prometu.
  • U svakoj mirnodopskoj ljudskoj aktivnosti je prisutan rizik, no najveći je upravo u cestovnom prometu, u kojem sudjeluje svaki čovjek. Automobil i s njim povezane društvene vrijednosti simboli su tehnološki razvijenih društava, ali upotreba automobila i drugih cestovnih sredstava prouzrokuje nesreće u prometu koje automobilski napredak čine dvojbenim. Cestovni promet i sigurnost stoga zaslužuju pažnju ne samo na tehničko-tehnološkoj, organizacijskoj i ekonomskoj razini, nego i na razini društvene etike i individualnih vrijednosti.
  • Sigurnost cestovnog prometa globalni je problem i jedan od najvećih izazova savremenog društva. Uprkos stalnom tehnološkom razvoju na polju proizvodnje vozila i cestovne infrastrukture, ulaganja stanovništva u kupovinu novih vozila, svjedoci smo svakodnevnih prometnih nezgoda koje za posljedicu imaju smrtnost ili teške povrede učesnika u promet Prema statističkim podacima u prometnim nezgodama svaki dan na cestama širom svijeta strada preko 3000 osoba, a od toga je 500 djece. Dakle, svakih 6 sekundi neko umre ili postane invalid na cestama, dok svake 3 minute pogine jedno dijete.
  • Kao najbolja mjera za povećanje cestovne sigurnosti istakla se gradnja kvalitetne cestovne infrastrukture, prije svega modernih prometnica, cesta i autocesta. Autoceste su savremene prometnice najvišeg nivoa usluge, namijenjene isključivo za promet motornih vozila, koje svojom izgrađenošću i opremom osiguravaju brzo, sigurno i udobno putovanje.
  • Premda su autoceste građene kao sigurne prometnice na njima se relativno često dešavaju prometne nesreće usljed velike i vrlo često neprilagođene brzine. Radi poduzimanja mjera za ublažavanje posljedica prometnih nesreća cestovna sigurnost postaje globaln politika svih evropskih zemalja. U okviru EU u posljednih 12 godina doneseno je niz dokumenata koji imaju za cilj podizanje nivoa cestovne sigurnosti.
  • Shodno tome i JP Autoceste d.o.o posvećuju posebnu pažnju sigurnosti prometa na autocesti. U Službi za sigurnost i upravljanje se tokom 2016. godine radi na redovnim analizama sigurnosti na autocesti, provode se različite mjere, a od 2014. godine je pušten u funkciju prvi Centar za upravljanje i kontrolu prometa u BiH, gdje se konstantno 24 sata dnevno prate svi tuneli i petlje na autocesti od strane operatera.