Komuniciranje učesnika u prometu sa službama za pružanje pomoći ili davanje informacija ostvaruje se preko telefonskog pozivnog sistema – TPS. TPS uređaj je SOS telefon koji je povezan preko Ethernet mreže sa COKP-om i ima dvosmjernu komunikaciju. Svi SOS telefoni su planski locirani i operateri u COKP-u imaju detaljan pregled sa kojeg mjesta se vrši poziv, te također mogu pozvati svaki uređaj. TPS uređaj se nalazi unutar SOS niše u tunelima, ispred i iza svakog tunela, te u svakih 2 km duž cijele trase autoceste.