Izrada idejnog projekta brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – RH bila je glavni povod jučer održanog sastanka izmedju direktora JP Autoceste FBiH, g-dina Elmedina Volodera, i njegovih saradnika sa g-dinom Suhretom Fazlićem, gradonačelnikom Grada Bihaća. Pored pomenutih, u radu sastanka su sudjelovali i predstavnici projektanta, IG Banja Luka, firme kojoj je povjerena izrada ovog važnog i zahtjevnog infrastrukturnog projekta, kako za grad Bihać, tako i za cijeli USK.

Tom prilikom je projektant, IG Banja Luka, prezentirao koncept projektnog rješenja trase ove brze ceste te iznio određene preliminarne podatke o dužini trase, broju objekata na njoj, koliziji s drugim infrastrukturnim objektima, naseljenim područjima i prirodnim preprekama. Predstavnici Grada Bihaća potvrdili su da je predložena trasa brze ceste na njihovom području prihvatljiva jer je ista u suglasju s trasom koja je već ranije razmatrana u sklopu pripreme Prijedloga Prostornog plana Grada Bihaća i USK-a.

Na sastanku su dogovoreni elementi buduće suradnje na daljnjem razvoju projeka, pri čemu se ističe spremnost JP Autoceste FBiH da se o svim bitnim detaljima projekta konzultira s predstavnicima lokalne zajednice, kao i opredijeljenost Grada Bihaća da osigura suradnju i servis neophodan u pripremi projektne dokumentacije, geoistražnih radova na trasi, te ishođenju potrebnih suglasnosti u predstojećim fazama realizacije projekta.

Danas je istim povodom organizovan i sastanak sa premijerom USK, g-dinom Mustafom Ružnićem i ministrom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, g-dinom Adnanom Alagićem, te sa gradonačelnikom Cazina Nerminom Ogreševićem, dok je za sljedeći tjedan dogovoren sastanak s načelnikom Velike Kladuše, a sve u cilju intenziviranja aktivnosti na projektovanju trase brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Republika Hrvatska, te njenog što skorijeg početka izgradnje.

Sa namjerom da se kordinira rad i uspostavi bolja saradnja svih sudionika i ubrza rad na realizaciji izgradnje brze ceste, direktor Voloder je najavio uskoro otvaranje ureda AC FBiH u Bihaću, koji će biti zadužen za neposrednu realizaciju svih aktivnosti koje se tiču projektovanja, eksproprijacije i izgradnje navedene brze ceste, a kasnije i brze ceste Izačić-Bihać-Petrovac-Ključ.

JP Autoceste FBiH sa Vladom Federacije BiH će ubrzati i intenzivirati sve aktivnosti kako bi izgradnja brze ceste u Unsko – sanskom kantonu započela sljedeće godine.

 

Press JP Autoceste FBiH