Javni poziv za uvid u Glavni projekat interregionalnog čvorišta Počitelj

Na osnovu člana 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

 

O b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT INTERREGIONALNOG ČVORIŠTA POČITELJ

autori projekta: IPSA institut d.o.o. Sarajevo, Manedra Company d.o.o. Mostar i Elko-Marić d.o.o. Mostar

investitor: JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku donošenja rješenja o izmjeni rješenja o odobrenju za građenje autoceste sa pratećim objektima na koridoru Vc, dionica Mostar jug – Južna granica, poddionica Počitelj – Zvirovići, na k.č. nabrojanim u elaboratu eksproprijacije za K.O. Ševaš Njive, područje općine Čapljina, a u skladu sa članom 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc.

2.

Na javni poziv stranke u postupku su dužne da se izjasne u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

                                                                                                     3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 12 sati, uz prethodnu najavu na tel. 033 726 525.

Broj: UPI/03-23-2-271/15

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 15.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6 i zamjene asfalta, lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 14.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6 i zamjene asfalta, lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 13.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6 i zamjene asfalta, lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.

Organizovana imunizacija uposlenika JP Autoceste FBiH

Na inicijativu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Udruženja poslodavaca FBiH danas je u prostorijama JP Autoceste FBiH organizovana vakcinacija uposlenika ovog preduzeća.

Pored uposlenika JP Autoceste FBiH omogućeno je i vakcinisanje članova njihovih porodica. Uposlenici su mogli individualno izabrati kojom od dvije ponuđene vakcine se žele vakcinisati, a na raspolaganju su bile AstraZeneca i Sinopharm.

Revakcinacija uposlenika biti će planirana na isti način.

 

Press JP Autoceste FBiH

Voloder u USK o gradnji brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša

Vršilac dužnosti direktora JP Autocesta Federacije BiH Elmedin Voloder razgovarao je danas u Bihaću sa tamošnjim rukovodstvom o pripremama za izgradnju i izgradnji brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša.

Kako je kazao Voloder, JP Autoceste FBiH dosad su osigurale novac za izradu projektne dokumentacije na nivou idejnog projekta i dijelova glavnih projekata za dio brze ceste.

– Naredne aktivnosti bit će vezane za osiguranje prostorno-planske dokumentacije, koje se tiču Kantona, održali smo sastanak sa predstavnicima Kantona. Bit će potrebna pomoć i općina Velika Kladuša i Cazin kao i Grada Bihaća, s obzirom na to da se, nakon usvajanja plana osiguranja projektne dokumentacije i novca, očekuje pristup izgradnji. Ali, prije toga nužna je eksproprijacija dijela kroz koji će proći brza cesta. Zato smo i razgovarali o tome kako zajedno i što prije uraditi ekproprijaciju na valjan način, da rokovi koje smo zacrtali ne dođu u pitanje – kazao je.

Kako je naglasio ‘zasad sa sigurnošću možemo reći da smo, za dionicu deset do 15 km, u mogućnosti od vlastitih sredstava obezbijedimo izgradnju u narednoj godini’.

– Ostalo, vezano za kompletnu izgradnju, u dogovoru sa Vladom Federacije na način kako je to moguće u skladu sa zakonskim propisima. Radovi na izgradnji ukupnog projekta ovisit će od novca. Izgradnja prve dionice od deset kilometara trebalo bi da počne naredne godine i traje najviše dvije godine, a ukupan koridor četiri do šest godina. Preduvjet je na vrijeme osigurati projekt, dozvole, eksproprijacija i naravno finansijska sredstva – naglasio je.

Ukupno vrijednost projekta procjenjuje se, kako je kazao Voloder, na oko 500 miliona eura i ‘zavisi od mnogo faktora poput cijene materijala koje rastu’.

Savjetnik gradonačelnika Bihaća Jasmin Stambolija kaže da će taj projekt mnogo značiti za USK, posebno za područje Velike Kladuše, Cazina i Bihaća, a zadovoljan je današnjom posjetom i dinamikom razgovora.

Federalni ministar Šemsudin Dedić ističe da je brza cesta Velika Kladuša-Cazin-Bihać u planovima JP Autocesta FBiH ali i Vlade FBiH, a nastoji se na najbolji način pospješiti povezanost općina i gradova USK tako i prema drugim dijelovima Bosne i Hercegovine te naravno prema Evropskoj uniji.

Dedić podsjeća da su danas upriličeni sastanci sa Upravom direkcije Cesta FBiH i novoimenovanim direktorom Autocesta FBiH, a teme je bila realizacije projekata na području Grada Bihaća i USK.

– Prije svega, putem Direkcije Cesta FBiH gdje, u projektu modernizacije magistralnih cesta u Federaciji BiH, USK ima na raspolaganju 27 miliona eura po različitim projektima. Dosad je ta implementacija bila spora – kazao je.

Očekuje da se otkone administativne barijere te u što kraćem roku završi realizacija započetih ali i onih planiranih projekata za koja postoje osigurana finansijska sredstva. Sa v.d. direktorom Autocesta FBiH razgovalo se o planovima za izgradnju brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša.

Za vršioca dužnost direktora  JP Autocesta FBiH Elmedina Volodera bila je to prva posjeta rukovodstvu Grada Bihaću otkad je prije tri mjeseca imenovan od Vlade FBiH.

 

Izvor: FENA 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 10.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6 i zamjene asfalta, lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.

JP Autoceste FBiH na Međunarodnom sajmu ekologije – EKOBIS 2021.

Danas je u Bihaću, u okviru 18. Međunarodnog sajma ekologije “EKOBIS 2021.” održana panel rasprava pod nazivom  “Strateški značaj, trenutne i buduće aktivnosti na cestovnom povezivanju sjeverozapada i jugoistoka BiH“. Panel rasprava održana je u organizaciji JP Autoceste FBiH i JP Ceste FBiH, a osim predstavnika navedenih poduzeća u  raspravi su sudjelovali i predstavnici Vlade FBiH, Vlade USK i Privredne komore USK.

Elmedin Voloder, v.d.direktor JP Autoceste FBiH upoznao je nazočne s aktivnostima koje ovo poduzeće provodi oko realizacije izgradnje brze ceste na  putnom pravcu Velika Kladuša – Cazin – Bihać.

– Za ovu godinu predviđena su sredstva za izradu idejnog projekta i studije opravdanosti sa dijelom glavnog projekta. Sama izrada projektne dokumntacije jednostavnija je u odnosu na dio koji slijedi, a to je ishodovanje građevinske dozvole i eksproprijacija. U suradnji s Vladom Federacije BiH već smo dogovorili način kako možemo osigurati inicijalna sredstva za početak izgradnje dijela brze ceste od Velika Kladuše preko Cazina do Bihaća. Uvjet za realizaciju projekta jeste da Unsko – Sanski kanton, odnosno Vlada zajedno sa Skupštinom donese potrebne odluke o usvajanju prostornog plana. Plan JP Autoceste FBiH za iduću godinu je da se krajem jeseni krene s izgradnjom prve dionica ove brze ceste u duljini od 10 kilometara – izjavio je v.d. direktora JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder.

Osim v.d.direktora Volodera današnjem sajmu nazočio je i Ešef Džafić, v.d.direktora za projektiranje i građenje JP Autoceste FBiH.

 

Press JP Autoceste FBiH

 

 

 

Ajman Šoše v.d. izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove JP Autoceste FBiH u posjeti Općini Konjic

 V.d. izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove JP Autoceste FBiH Ajman Šoše jučer je posjetio Općinu Konjic, gdje se susreo s općinskim načelnikom  Osmanom Ćatićem.
Na sastanku je bilo riječi o definisanju pojedinosti koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta za potrebe gradnje autoceste na Koridoru Vc, koja prolazi kroz područje općine Konjic.
Ovom prilikom razmijenjene su aktuelne informacije, koje bi trebalo da ubrzaju neophodne procese u pripremi za gradnju  poddionice Ovčari  – ulaz u tunel Prenj, koja u cjelosti prolazi kroz općinu Konjic.
Press JP Autoceste FBiH 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 09.09.2021.god

Zenica sjever -Tarčin (93 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta MO6 i zamjene asfalta, lijeva strana dionice Podlugovi – Sarajevo sjever, saobraćaj se odvija usporeno, dvosmjerno, suprotnom kolovoznom trakom od zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste A1 da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.