Cestovne prometne stanice (CPS) i podstanice (CPPS) su namijenjene za lokalno upravljanje promjenjivim prometnim znakovima, te prikupljanje podataka o prometu i meteorološkim uvjetima na prometnici. CPS se koristi kao samostalna jedinica koja upravlja prometnom signalizacijom na osnovu lokalno prikupljenih podataka ili kao dio sistema za upravljanje prometom. Obzirom da je cestovna prometna stanica uključena u sistem, sve prikupljene podatke šalje u nadređeni centar COKP.

Krajnji uređaji prometnog sistema koji su povezani na pripadajuću CPS ili CPPS i postavljaju se neposredno uz autocestu i u tunel, su sljedeći:

  • kamere za videodetekciju,
  • meteorološke mjerne stanice,
  • svjetlosno promjenljivi prometni znakovi,
  • informacijski displej,
  • brojači prometa,
  • semafori i treptači,
  • znakovi s unutrašnjom rasvjetom,
  • signali prometnog traka.