Danas je u Mostaru, u sjedištu JP Autoceste FBiH, održan radni sastanak delegacija JP Autoceste FBiH i poduzeća Monteput iz Crne Gore. Predstavnicima poduzeća Monteput, na čelu sa Milanom Ljiljanićem, izvršnim direktorom Monteputa, prezentirane su aktivnosti koje JP Autoceste FBiH provodi po pitanju izrade projektne dokumentacije Jadransko – jonske autoceste. Navedeni projekt izgradnje Jadransko – jonske autoceste je od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu tako i za Crnu Gore jer će izgradnjom ove autoceste, ukupne dužine 1.100 kilometara, biti dodatno povezane zemlje u regiji, a  istovremeno će donijeti i bolju povezanost sa članicama Europske unije. Uz već navedeni projekt Jadransko – jonske autoceste gostima iz Crne Gore prezentirane su i iskustva izgradnje autoceste na Koridoru Vc.

Osim ovih projekata, predstavnici JP Autoceste FBiH delegaciju Monteputa su upoznali i sa funkcioniranjem sustava elektronske naplate cestarine, a poseban aspekt je stavljen na sustav uvezivanja elektronske naplate cestarine kako u Bosni i Hercegovini, tako i sa zemljama u regiji. Uvezivanja elektronske naplate cestarine je područje u kojemu je u prethodnome periodu JP Autoceste FBiH bilo posebno aktivno, te je po ovom pitanju već realiziran projekt uvezivanja  elektronske naplate cestarine sa JP Autoputevi RS-a, dok je suradnja sa Hrvatskim autocestama (HAC) po pitanju uvezivanja u odmakloj fazi i uskoro možemo očekivati i realizaciju ovog projekta.

 

Press JP Autoceste FBiH