Mehmed Mesihović, projektant kompanije Arkus d.o.o, jučer je na stručnom skupu „Tunelogradnja u BiH – Koridor Vc“, koji je okupio eminentne inžinjere i stručnjake iz oblasti projektovanja i izgradnje tunela na Koridoru Vc u Bosni i Hercegovini, govorio o historiji tunelogradnje u BiH i izazovima izgradnje velikog broja tunela na oko 320 kilometara dugom autoputu koji će prolaziti kroz Bosnu i Hercegovinu.

Mesihović se u svom izlaganju osvrnuo na tunelogradnju u BiH u posljenjih 150 godina, od perioda Austro – Ugrarske pa do danas.

Na autocesti se izgradilo 16 tunela, dok je na Koridoru Vc trenutno u izgradnji sedam tunela.

– U ovoj godini planirana je uzgradnja 16 kolometara tunela na više dionica, uključujući tunel Prenj, koji je u fazi tenderskog odabira izvođača radova. Mi smo izdali publikaciju u kojoj je dato dosta informacija o količinama materijala i kategorizaciji stjenske mase i geologiji svih tih tunela, radi se o velikom broju tunela, njih čak 51. Ukupna dužina tunela na Koridoru je veća od 60 kilometara, a trenutno je završeno oko 13 km – kazao je Mesihović.

Dodao je da je, zajedno sa željezničkom infrastrukturom, u BiH  planirana izgradnja oko 100 kilometara tunela.

Šef projektovanja u Autocestama FBiH Tarik Pihura kazao je da ova kompanija ima cilj da zvarši izgradnju kompletnog Koridora Vc do kraja 2028. godine, te da bi prema trenutnom stanju rokovi trebali biti ispoštovani.

– Potrebna nam je podrška lokalnih zajednica, ali za sada izgleda da bi sve na vrijeme trebali završiti. Postoji jedan visok nivo odgovornosti prema lokalnim zajednicama i mi poušavamo da ispunimo njihove zahtjeve. Proces eksproprijacije je dugotrajan i na nekim dionicama traje tri do četiri godine, ali nadamo se da to neće mnogo uticati na radove – rekao je Pihura.

Dodao je da je konekcija autoputa sa Dobojom planirana do 2026. godine, što bi za Sarajevo, Zenicu i cijelu srednju Bosnu bilo od izuzetnog značaja za ubrzanje prometa roba i putnika prema Evropi.

Izvor: Fena.ba