Ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko direktor JP Autoceste FBiH Đenan Salčin u pratnji cijele Uprave, obišli su u utorak 12. oktobra gradiliša u zeničkoj regiji.

Ovo je bila prilika da se ministar upozna sa dinamikom radova na gradilištima i da se održi radni sastanak sa predstavnicima izvođač radova i nadzora s ciljem insistiranja na ubrzanju radova.

„Na ovim gradilištima u proteklih 14 mjeseci postojala su dva problema od kojih je jedan izmještanje gasovoda nastao zbog kolizije gasovoda i trase autoceste a drugi se odnosi na geologiju na navedenim gradilištima. Izvršena je sanacija dva klizišta, a vrši se dodatno geološko istraživanje terena. Nakon što smo otklonili probleme stekli su se uslovi za ubrzanje radova i na tragu smo željene dinamike“, istaknuto je Đenan Salčin, direktor JP Autoceste FBiH.

Ministar je iskazao važnost nastavka izgradnje Koridora Vc od Zenice prema sjeveru zemlje.

„Želja nam je da izgradnja autoceste u BiH povezuje ljude, države u regionu, da utiču na razvoj ekonomije, spajaju kao i da doprinesu povećanju sigurnosti u saobraćaju”, poručio je Ismir Jusko, ministar komunikacija i prometa BiH.

Završetak radova na poddionicama Drivuša – Klopče i Klopče – Pečuj (Donja Gračanica) predviđen je 2018. godine. Značajniji radovi obuhvaćaju izgradnju pet vijadukta, dva tunela i jedan most.

U proteklom periodu pokrenuta je tenderska procedura za izbor izvođača radova i nadzora nad izgradnjom dionice Donja Gračanica – tunel Zenica. Objavljen je tender i rok za predaju ponuda je bio krajem septembra a početak radova očekuje se na proljeće 2017. godine.

Ukupna dužina autoceste od mjesta Klopče do mjesta Nemila je 24,5 kilometra a kompletna dionica će biti izgrađena 2019. godine.