Izrada idejnog projekta brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša bila je glavna tema danas održanog sastanka direktora JP Autoceste FBiH, g-dina Elmedina Volodera i g-dina Fikreta Abdića, načelnika Općine Velika Kladuša. Osim direktora Volodera i načelnika Abdića na sastanku su sudjelovali i predstavnici projektanta, IG Banja Luka, firme koja je zadužena za izradu ovog zahtjevnog infrastrukturnog projekta, važnog za Veliku Kladušu i za Unsko – Sanski kanton.

Na današnjem sastanku predstavnici  Općine Velika Kladuša upoznati su sa konceptom projektnog rješenja trase brze ceste, a dogovoreni su i detalji buduće suradnje vezani za razvoj ovog projekta.

Današnji sastanak s predstavnicima Općine Velika Kladuša, kao i prošlotjedni sastanci s premijerom USK-a i gradonačelnicima Bihaća i Cazina imaju za cilj inteziviranje aktivnosti na projektiranju brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Republika Hrvatska te što skoriji početak izgradnje iste.

JP Autoceste FBiH zajedno s Vladom FBiH nastoji intezivirati sve aktivnosti kako bi izgradnja brze ceste u USK započela sljedeće godine, a tome u prilog ide i najava direktora Volodera kako će JP Autoceste FBiH u skorom periodu otvoriti svoj ured u Bihaću koji će biti zadužen za realizaciju aktivnosti vezanih za projektiranje, eksproprijaciju i izgradnju brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – RH,a kasnije i brze ceste Izačići – Bihać – Petrovac – Ključ.

 

Press JP Autoceste FBiH