Od 01.01.2023. godine JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar uvode izdavanje R1 računa korisnicima autoceste na svim naplatnim mjestima, izuzev NM Papratnice.

R1 računi su namjenjeni svim pravnim i fizičkim osobama (u sistemu PDV-a) za odbitak pretporeza (PDV), ako ostvaruju pravo na isto. Za izdavanje R1 računa obvezni su podaci o kupcu zajedno sa ID brojem.

Izdavanje R1 računa će se vršiti svaki dan na svim naplatnim mjestima, osim NM Papratnice, te po zahtjevu korisnika poslanom dan ranije na mail: acc@jpautoceste.ba

Ugodnu i sigurnu vožnju želimo!

Press JP Autoceste FBiH