Dana 09.11.2022. godine u prostorijama Općine Jablanica održan je radni sastanak na kojem su prisustvovali Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH sa saradnicima i Damir Šabanović načelnik Općine Jablanica sa saradnicima.
Tender za izvođenje radova na izgradnji tunela Prenj je u toku i početak izgradnje očekuje se naredne, 2023. godine, te su predstavljeni planovi za optimizaciju trase magistralne ceste koji se tiču ove lokalne zajednice s ciljem poboljšanja saobraćaja između Općine Jablanice i petlje Ovčari – Konjic. Sastanak je organizovan u skladu sa zaključkom Doma naroda Parlamenta FBiH od 10.02.2017. godine, kojim su se Vlada Federacije BiH, resorna ministarstva i JP Autoceste FBiH zadužili da iz sredstava ostvarenih optimizacijom trase Koridora Vc na dionici Konjic – petlja Ovčari-Mostar Sjever predvidi i planira optimizaciju, modernizaciju i ubrzanje cestovnog prometa, osiguranjem najpovoljnijeg priključka na trasu autoceste Koridor Vc.
Na sastanku je predstavljen plan optimizacije dijelova trase magistralne ceste M17 između Konjica i Jablanice. Također, navedeno je da se već kroz Idejni projekat dionice autoceste Ovčari-ulaz u tunel Prenj projektuje južna veza petlje Ovčari sa magistralnom cestom M17 čija bi osnovna funkcija bila da omogući odvijanje saobraćaja između petlje Ovčari i Jablanice bez prolaska kroz centralnu zonu grada Konjica. Dogovoreno je da JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za plan optimizacije dijelova trase magistralne ceste M17 između Jablanice i Konjica izradi studijsko – projektnu dokumentaciju na nivou idejnog projekta za sljedeće objekte/dionice:

– cestovni prolaz kroz mjesto Ostrožac;
– poboljšanje postojeće ceste na oštrim krivinama između Ostrošca i Čelebića
– prolaz kroz mjesto Čelebići,
– Idejni projekt obilaznice Jablanice prema urbanističkom planu Općine Jablanica za
2009-2029. godinu (nosilac izrade plana: Urbanistički zavod BiH).

Zahtjev za izgradnju mosta „Ostrožac“ je prihvaćen pod uslovom da međunarodna finansijska institucija koja finansira izgradnju Koridora Vc na ovom području prihvati izgradnju i odobri sredstva. Dogovoreno je da se Općinsko vijeće Jablanice upozna sa predloženim projektima i izjasni u vezi prijedloga.

 

Press JP Autoceste FBiH