U operativnom uredu JP Autoceste FBiH u Sarajevu jučer je održan sastanak sa predstavnicima zainteresiranih kompanija s ciljem pojašnjenja tenderske dokumentacije, a u okviru pripreme za realizaciju projekta izgradnje dionice Ozimice – Poprikuše. Osim sastanka na kojemu su prezentirani tehnički detalji, organiziran je i obilazak buduće trase autoceste na dionici Ozimice – Poprikuše.

Dionica Ozimice – Poprikuše posljednja je dionica autoceste na sjevernom dijelu koridora Vc za koju je objavljen tender. Međunarodni tender za izgradnju navedene dionice objavljen je 12. aprila/travnja, dok je rok za dostavljanje ponuda 12 juna/lipnja. Upravo je raspisivanjem tendera za ovu dionicu koja se proteže od Maglaja do Žepča zaokružena izgradnja autoceste na sjeveru Koridora Vc. Završetak radova na ovom dijelu koridora se planira do sredine 2026. godine te bi time sjeverni dio koridora, od Sarajeva do Save, bio u potpunosti izgrađen.

Na dionici Ozimice – Poprikuše, ukupne dužine 11,9 km, predviđena je izgradnja devet mostova ukupne dužine 4.333 metara, a veći i zahtjevniji objekti su projektirani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i željezničke pruge. Trasa uključuje i izgradnju pet tunela ukupne dužine 5.677 metara. Početak dionice se nastavlja na završetak dionice Medakovo – Ozimice,a kraj dionice predstavlja priključak na most Golubinja 1.

Procijenjena vrijednost nabavke radova za izgradnju dionice Ozimice – Poprikuše iznosi 300 milijuna eura. Sredstva su osigurana putem Europske investicijske banke (EIB) te bespovratnim sredstvima Europske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

 

Press JP Autoceste FBiH