Zahtjevi

Reklamacije se podnose ukoliko ste imali problem prilikom naplate cestarine na Zahtjevu korisnika naplate cestarine. Rokovi za podnošenje reklamacije su propisani važećim Zakonom o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine.
 

Reklamacije korisnika naplate cestarine se šalju na mail adresu reklamacije.cestarina@jpautoceste.ba, poštom ili na Protokol JP Autoceste FBiH na adresu:

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Hamdije Kreševljakovića 19

71000 Sarajevo

sa naznakom ”Za Službu kontrole naplate cestarine”

 

 

 

Preuzmi dokumente: