U sklopu 17. Međunarodnog sajma privrede u Tešnju, Mirnesa Agić, v.d. izvršna direktorica sektora zaopće, pravne i kadrovske poslove, JP Autoceste FBiH, susrela se s gospodinom Senadom Brkom, idejnim tvorcem Udruge privrednika “Biznis centar Jelah – Tešanj” i gospođom Saćom Prnjavorac, predsjednicom Udruženja privrednika “Biznis centar” Tešanj.

Tijekom ovog susreta, razgovarali su o budućim aktivnostima na Međunarodnom privrednom sajmu Tešanj za iduću godinu. Dogovorena je daljnja suradnja koja će donijeti obostrano zadovoljstvo kroz niz budućih inicijativa.

JP Autoceste FBiH sada već tradicionalno podržava Međunarodni sajam privrede u Tešnju, te s optimizmom gledamo na brzo povezivanje općine Tešanj i ostalih općina u Federaciji s europskom mrežom autoputa Koridora 5c.

Press JP Autoceste FBiH