U sklopu aktivnosti koje se odvijaju na izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin – Ivan, jučer su započeli radovi na izgradnji kružnog toka u mjestu Bradina, na magistralnom putu Tarčin – Konjic.

Greškama koje su nastale od strane izvođača radova na ovoj dionici, nažalost, svi smo bili svjedoci gužvi koje su se dogodile prvog dana izvođenja aktivnosti na izgradnji kružnog toka koji će magistralnu cestu povezati sa dionicom Tarčin – Ivan.

Ovim putem želimo poslati izvinjenje svim građanima koji su se jučer našli u neugodnoj situaciji i koji su satima čekali u kolonama prouzrokovanim greškama koje je napravio izvođač radova.

Obzirom na situaciju koja se dogodila prvoga dana aktivnosti izgradnje kružnog toka, a da bi u daljnjem periodu izbjegle slične neugodne situacije,  JP Autoceste FBiH dalo je nalog izvođaču da radove na spomenutom dijelu izvodi samo u noćnim satima, i to u periodu od 22:00 do 06:00 sati.

Press JP Autoceste BiH