Obzirom na veliki broj novinarskih upita o privremenoj suspenziji radova na dionici Vranduk – Ponirak, JP Autoceste FBiH informiše javnost o razlozima privremene suspenzije. Odlukom Uprave JP Autoceste FBiH od 20.07.2023. godine radovi na gradilištu dionice Vranduk – Ponirak su privremeno suspendovani zbog ukazane potrebe za usklađivanjem projektne dokumentacije i dodatnom analizom troškova izgradnje dionice autoceste Vranduk – Ponirak, posebno u dijelu koji se odnosi na odstupanja od ugovorenih radova.

Uvidom u izvođačev program radova, te činjenicu da se radovi ne izvode na više od 50% ugovorene trase bilo je neophodno izbjeći nepotrebno velike troškove zastoja i privremeno obustaviti radove. Odluka o privremenoj suspenziji radova podrazumijeva da su izvršene sve nužne radnje za stabilizaciju kosina, radovi su konzervirani, a materijali i oprema koncentrisani u gradilišnim kampovima radi čuvanja

U periodu trajanja privremene obustave radova, JP Autoceste FBiH će napraviti detaljnu analizu trenutne ugovorne pozicije investitora uzimajući u obzir sve privremeno plaćene iznose, ugovorne dokumente kao i novi glavni projekat koji je u izradi. Na osnovu prethodno navedenog će se napraviti procjena neizvedenog dijela projekta kako prema trenutnim tržišnim vrijednostima tako i prema vrijednostima utvrđenim u postojećem ugovoru. Po završetku analize troškova i izrade nedostajuće projektne dokumentacije pristupit će se nastavku izvođenja radova na gradilištu.

JP Autoceste FBiH aktivno radi na rješavanju uočenih problema kako bi se nastavila izgradnja ove dionice, a u skladu sa ugovornim pravima i obavezama, te poduzima sve aktivnosti kako bi se zaštitio interes investitora, o čemu ćemo dodatno obavjestiti javnost čim prvi rezultati analize budu obrađeni.

 

Press JP Autoceste FBiH