Studenti master studija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu posjetili su Centar kontrole i održavanje prometa na autocesti  (COKP) Drivuša, gdje im je kroz stručnu posjetu predstavljen rad COKP-a i svih tehnoloških cjelina kao što su kontrolni centar, objekti koji su u službi održavanja autoceste, te profesionalna vatrogasna jedinica.

Akcenat je bio studentima  predstaviti i ulogu inženjera sobraćaja u Javnom  poduzeću Autoceste FBiH, gdje su imali priliku prisustvovati detaljnoj prezentaciji o  procesu projektovanja saobraćajno tehničke opreme, od faze projektnog zadatka, projektovanja do ugradnje iste, na ovaj način Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu nastavlja tradiciju kojom studentima omogućava stručno upoznavanje sa svim elementima koje teoretski obrađuj  na master studiju.

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na ovaj način daje doprinos kvalitetnijem i sveobuhvatnijem obrazovanju.

Press JP Autoceste FBiH