Predstavnici Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka razgovarali su
danas (četvrtak, 16. juni 2022. godine) u Banjoj Luci sa delegacijom Javnog preduzeća „Autoceste
Federacije BiH“ d.o.o. Mostar.
Glavna tema razgovora bila je saradnja u realizaciji velikih infrastrukurnih projekata, od kojih je
izgradnja dionica autoputa na panevropskom Koridoru 5c jedan od prioriteta. Postignut je dogovor
vezan za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i tehničkih detalja oko izgadnje tunela Putnikovo
Brdo 2.
Istovremeno, dogovoreno je da u narednom periodu nadležne službe oba preduzeća pronađu
zajedničko rješenje za sistem naplate putarine, kako bi se olakšalo korištenje autoputa na Koridoru
5c.
Pored toga, na sastanku je razgovarano i o potrebi što hitnije raspodjele neraspoređenih sredstava
u iznosu od 175 miliona KM, prikupljenih po osnovu akciza, koja su trenutno zamrznuta na
računima Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Riječ je o deset (10%) odsto sredstava, koje UIO BiH
zadržava do donošenja nove odluke Upravnog odbora UIO BiH o načinu raspodjele prikupljenih
sredstava. Predstavnici dva preduzeća zatražiće hitan sastanak Vlada Republike Srpske i
Federacije BiH sa Ministarstvom finansija i trezora BiH, kako bi se našlo adekvatno rješenje
raspodjele zadržanih sredstava.
Vršilac dužnosti direktora JP „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka Slobodan
Stanarević rekao je da je na sastanku postignut visok stepen saglasnosti o neophodnosti češćih
susreta predstavnika dva preduzeća, na svim nivoima, kako bi na vrijeme bile uočene i otklonjene
eventualne smetnje i poteškoće u pripremi i realizaciji infrastrukturnih projekata.
-Jedan od najznačajnijih projekata, koji očekuje naša dva preduzeća, jeste izgradnja tunela
Putnikovo brdo na drugoj dionici Koridora 5c, takozvanoj „dobojskoj obilaznici“, ali i utvrđivanje
trase autoputa na području Distrikta Brčko, koja bi trebalo da bude sastavni dio autoputa Beograd
– Sarajevo – Beograd, ali i budućeg autoputa Beograd – Banja Luka – naglasio je Stanarević.
Direktor JP „Autoceste FBiH“ Elmedin Voloder poručio je da se saobraćajni sistem u BiH mora
sagledavati kroz integralni pristup, a sve u cilju postizanja optimalnih rezultata kod planiranja i
ugovaranja ključnih infrastrukturnih projekata od regionalnog značaja.

-Naš zajednički interes jeste izgradnja modernog i bezbjednog autoputa na Koridoru 5c, kao i na
ostalim pravcima. Uz to, namjera nam je da intenziviramo izgradnju mreže autoputeva i brzih
puteva kroz čitavu BiH. U tom smislu, već smo preduzeli prve korake u pripremi planske i projektne
dokumentacije za pripremu izgradnje autoputa na Jadransko – jonskom koridoru – istakao je
Voloder.

Predstavnici “Autocesta FBiH” pozvali su delegaciju JP “Autoputevi Republike Srpske” u uzvratnu
posjetu Sarajevu i zajednički obilazak gradilišta na Koridoru Vc na području Federacije BiH.

Press JP Autoceste FBiH