Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom se utvrđuje da je brza ceste Mostar Sjever – Široki Brijeg – granica sa Republikom Hrvatskom, dionica Polog – granica Republike Hrvatske, u dužini od 40,4 km, od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

JP Autoceste FBiH  naloženo je da na osnovu odluke pokrene postupak eksproprijacije nekretnina na dionici Polog – granica RH.

Brza cesta Mostar sjever – Široki Brijeg – granica RH koja povezuje Koridor Vc s cestovnom infrastrukturom Republike Hrvatske sastoji se od dvije dionice: Mostar sjever- Polog (20,3 km) i Polog-granica RH (40,4 km).

Dionica Polog – granica RH (40,4 km) se sastoji od dvije poddionice: Polog – Polugrno i Polugrno – granica RH.

Početak trase  na poddionici Polog – Polugrno je na području Mostarskog blata (Polog), koje se nalazi u području Hercegovačko-neretvanske županije (cca.1,5 km), dok ostatak poddionice prolazi područjem Zapadnohercegovačke županije i završava petljom Polugrno. Na poddionici je projektirano dvostrano odmorište „Gradina“.

Trasa brze ceste na poddionici Polugrno – granica RH prolazi područjem Zapadnohercegovačke županije, grada Širokog Brijega i općine Grude, te završava na granici s RH. Nakon petlje Podledinac trasa ide između naselja Ledinac i Podledinac pri čemu je
najvećim dijelom u manjim nasipima i usjecima. Sljedeća petlja predviđena na ovoj dionici je petlja Grude istok, koja se veže na postojeću cestu R420. Na ovom dijelu trase najveći objekti su vijadukti Krštelica 1 (L=129m) i Krštelica 2 (L=140m) na kraku petlje Grude istok, te vijadukt Krštelica 3 (Ll=102m I Ld=75m).
Trasa se u nastavku nalazi u izrazito brdovitom dijelu, sjeverno od Gruda, sve do petlje Grude zapad, gdje se spušta u Grudsko polje.
Na ovom dijelu trase najznačajniji objekti su četiri vijadukta, a od petlje Grude zapad trasa prolazi kroz polje prema petlji Sovići sve do granice sa RH.

Press JP Autoceste FBiH