Završetak sanacijskih radova na petlji Podlugovi

Nakon završetka radova sanacije prelaznih naprava na passareli  petlje Podlugovi, promet se na ovom dijelu autoceste A1 odvija neometano.