Žalbeni mehanizam Europske investicijske banke (EIB) osmišljen je kako bi javnosti pružio alat koji omogućuje alternativno i preventivno rješavanje sporova u slučajevima u kojima članovi javnosti smatraju da je Grupacija EIB-a učinila nešto loše, tj. ako smatraju da je EIB počinio čin loše uprave.

U skladu sa Zaključnim Izvještajem Europske investicijske banke (EIB) iz oktobra 2021. godine, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su preko Technital S.p.A., angažirale tim nezavisnih, vanjskih konzultanata da izvrše Završnu reviziju otkupa zemljišta i preseljenja za dionicu autoceste Mostar Jug – Buna na Koridoru Vc.

U skladu sa EIB-ovim Zahtjevima za okoliš i socijalnim standardima, posebno zahtjevima iz Standarda 7, dokument Završna revizija otkupa zemljišta i preseljenja za dionicu Mostar Jug – Buna autocesta na Koridoru Vc se dostavlja javnosti na komentare prije finalizacije.

Javnost se poziva da komentare na dokument dostave u roku od 30 dana od objave dokumenta i to poštom na adrese JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar:

  • Sjedište u Mostaru, Ul. Adema Buća 20, 88000, Mostar ili
  • Ured u Sarajevu: Ul. Hamdije Kreševljakovića 19, 71000, Sarajevo
Uz to komentari se mogu dostaviti osobno u prostorije JPAC ili putem e-maila: prituzbe@jpautoceste.ba ili/i info@jpautoceste.ba s naznakom da su to komentari za Završnu reviziju otkupa zemljišta i preseljenja za dionicu autoceste Mostar Jug – Buna na Koridoru Vc.