Novi objekti na autocesti a1 – u funkciji odmorište Lepenica

Prateći uslužni objektI na dvostranom odmorištu Lepenica vozačima i putnicima osiguravaju puni komfor, sigurniju i udobniju vožnju.

Na ovom putnom pravcu posjetite ugodan ambijent za kupovinu, odmor i osvježenje putnika i vozača u prostoru caffee bara i terase, kao i zabavu i igru najmlađih posjetilaca na dječijem igralištu koje je sastavni dio objekata.

Korisnicima će usluge biti pružane 24 sata dnevno.

U novim objektima na autocesti će biti zaposleno 24 osobe.

Ugovorni korisnik je Holdina d.o.o. Sarajevo, članice INA grupe u BiH, a vrijednost investicije je 4,5 miliona KM.

Na osnovu javnog oglasa JP Autoceste FBiH je ustupilo na korištenje cestovno zemljište za izgradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti na rok od 20 godina.

Prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta JP Autoceste FBiH će uložiti u daljnju izgradnju autoceste na Koridoru 5C.

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o.

EIB odobrio kredit od 100 miliona eura za gradnju autoputa kroz Hercegovinu

Evropska investicijska banka (EIB) odobrila je 100 miliona eura kredita za gradnju dionice autoputa u Hercegovini.

Novac je odobren za izgradnju poddionice ceste Buna – tunel Kvanj, u dužini 5,6 kilometara. Nakon što su odobrena kreditna sredstva, ubrzo će se krenuti u realizaciju ovog projekta.

Kredit EIB-a nije uslovljen dodatnim akcizama na gorivo, te će uskoro uslijediti potpisivanje sporazuma i ratifikacija kredita.

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. 

Uprava Autocesta FBiH imenovana na puni mandat od četiri godine

Današnjom odlukom Vlade FBiH aktuelna Uprave Autocesta FBiH, s direktorom Adnanom Terzićem na čelu, dobila je puni mandat u trajanju od naredne četiri godine.

Federalna vlada dala je Nadzornom odboru Autocesta FBiH d.o.o Mostar prethodnu saglasnost za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjih vršitelja dužnosti članova Uprave ovog javnog preduzeća, zbog isteka mandata, te za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave Društva na mandatno razdoblje od četiri godine, i to Adnana Terzića (direktor), Ivice Ćurića (izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove), Jasmina Buče(izvršni direktor za projektovanje i građenje), Marina Jelčića (izvršni direktor za upravljanje i održavanje) i Adema Zolja (izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove).

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. 

Adnan Terzić nominiran za osobu godine u oblasti politike

Direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić nominiran je za osobu godine Večernjakovog pečata u oblasti politike.

U nominaciji je navedeno da je v.d. direktor Terzić jedan od najboljih premijera BiH. Sada kao menadžer nastoji pokrenuti novi ciklus izgradnje autoceste u FBiH.

Ocjenjivački sud Večernjakovog pečata objavio je 150 imena nominiranih za nagradu ”Osoba godine u BiH”. U finalu nagrade koju 16. godinu dodjeljuje Večernji list, bh. izdanje, među 150 kandidata našli su ljudi koji su obilježili prošlu godinu.

Finale manifestacije bit će održano 18. maja u Mostaru.

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 

 

Učenici završnog razreda, zanimanja tehničar drumskog saobraćaja, Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanović“ iz Kaknja u pratnji profesora dipl.ing.saob. Azema Husike, jučer su posjetili Centar za održavanje i kontrolu prometa Drivuša.

Grupa od 27 budući tehničari drumskog saobraćaja, imala je priliku da posmatra nadzor saobraćaja, na dionici autoputa Drivuša-Bilješevo, pri jednom od najmodernijih Centar za održavanje i kontrolu prometa u Evropi.

Učenici su istakli da je ovo najbolji način da kroz praktičnu nastavu budu bolje upućeni u svoje buduće zanimanje.

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. 

Javni interes za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje

Federalna vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje u dužini od 24,385 kilometara.

Korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za njenu izgradnju je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Ovom javnom preduzeću je naloženo da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina prema već urađenim elaboratima.

Vlada Federacije BiH je 2014. godine donijela Odluku o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Vitez – Donji Vakuf, a kako je od dana njenog donošenja protekao rok od dvije godine u kojem je bilo potrebno pokrenuti postupak eksproprijacije, donesena je nova odluka o utvrđivanju javnog interesa, što je zakonski uslov za pokretanje postupka eksproprijacije.

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. 

JP Autoceste FBiH objavile javni poziv za dostavu ponuda za izgradnju autoceste na poddionici Počitelj – Zvirovići

JP Autoceste FBiH danas su objavile javni poziv za dostavu ponuda građevinskih kompanija koje će se natjecati za dodjelu ugovora za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići.

Izgradnja navedene poddionice će se finansirati iz sredstava obezbjeđenih u okviru ugovora o zajmu sklopljenim sa Evropskom investicionom bankom (EIB).

Procijenjena vrijednost radova iznosi 100 miliona eura. Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.

Poddionica Počitelj – Zvirovići duga je 11,75 km i najznačajniji objekti su most Počitelj (945 m), petlja sa naplatnim mjestom i pristupnim saobraćajnicama do regionalne ceste Buna-Domanovići i magistralne ceste M-17, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.

Rok za predaju ponuda je 17.07.2017. godine.

Više o svemu pročitajte OVDJE.

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o.