Deset godina od prve naplatne kućice na bh. autoputu

Tačno prije deset godina u šest sati ujutro blagajnici JP Autoceste FBiH (tadašnja Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta) spustili su rampe na naplatnim stazama i zvanično započeli sa procesom naplate cestarine. U tom periodu, korisnici autoceste imali su na raspolaganju jedinu izgrađenu dionicu  Vogošćanska petlja – Visoko na Koridoru Vc. Naplata cestarine je vršena u otvorenom sistemu, tačnije blagajnici su korisnicima naplaćivali cestarinu prilikom ulaza na autocestu i prilikom izlaza sa autoceste, u zavisnosti iz kojeg smjera su dolazili.

Četiri godine kasnije 14. juna 2012. godine u šest sati blagajnici su službeno počeli sa procesom naplate cestarine u zatvorenom sistemu na dionici Kakanj – Sarajevo. Ovim sistemom korisnicima je omogućena objektivna naplata cestarine, ovisno o broju pređenih kilometara na autocesti i kategoriji kojoj vozilo pripada.

Danas JP Autoceste FBiH  vrši naplatu cestarine u zatvorenom sistemu na dionicama Zenica jug – Sarajevo sjever  i Sarajevo zapad – Tarčin, a na Č.n.m. Ljubuški naplata cestarine je organizirana u otvorenom sistemu.

Naplata cestarine koja iz godine u godinu bilježi trend rasta, predstavlja jedan od značajnih faktora za dalju izgradnju autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH sa posebnim osvrtom na prioritetnu izgradnju autoceste A1 na Koridoru Vc.

Povodom jubileja, tačnije desetogodišnjice naplate cestarine svim zaposlenicima Službe za naplatu cestarine, a posebno Odjelu operative naplate cestarine, upućujemo iskrene čestitke na dosadašnjem radu!

 

Press služba JP Autoceste FBiH