Poddionica Ponirak – Vraca je u biti tunel Zenica sa ukupnom dužinom od 3,380 metara. Iskop u tunelu vrši se u kontinuitetu 24 sata na dan, na četiri napadna mjesta, na čelima tunelskih cijevi, dva sa ulazne sjeverne strane i dva sa izlazne južne strane.

„Do sad sa sjeverne strane smo iskopali 1400 metara, sa južne strane blizu 1000 metara, tako da nam je ostalo da iskopamo negdje oko 900 metara tunela. Radovi se rade prema dinamici. Zadovoljni smo sa kvalitetom radova, do sad nismo imali težih povreda na radu. Urađeno je čak 1400 metara sekundarne obloge tunela, finalni beton koji vidimo kad se vozimo kroz tunel, tako da smo sa ovim radovima na ovom tunelu izuzetno zadovoljni“, kazao je Ahmed Mušija, šef projekta JP Autoceste FBiH za poddionicu Ponirak – Vraca.

Izvođač radova na ovoj poddionici je bh. kompanija Euro-Asfalt, a nadzor nad izvođenjem radova vrši turska kompanija PROYAPI. Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 59 miliona eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

 

Press JP Autoceste FBiH