EIB odobrio 340 miliona eura za izgradnju Poprikuše – Medakovo

Evropska investicijska banka (EIB) obavijestila je Upravu JP Autocesta FBiH da su odobrena sredstva za izgradnju dionice autoceste na Koridoru 5C Poprikuše – Medakovo u dužini od 36 kilometara.

Radi se o odobrenim finansijskim sredstvima u iznosu od  340 miliona eura, a odobrena je i aplikacija za grant.

Na ovaj način EIB će finansirati kompletnu dionicu prema sjeveru.

Dionica Poprikuše – Medakovo je podijeljena na dvije poddionice Ozimice – Poprikuše iMedakovo – Ozimice.

Za Medakovo – Ozimice u toku je izrada glavnog projekta, a za Ozimice – Poprikuše u toku je tenderska procedura za odabir projektanta koji će biti angažovan na izradi istog.

JP Autoceste FBiH će na ovaj način zatvoriti kompletnu finansijsku konstrukciju Koridora 5C od Zenice do sjevera, tačnije do granice s RS.

 

 

Press JP Autoceste FBiH