INTERAKTIVNA MAPA: Sve informacije o Koridoru 5c na jednom mjestu

JP Autoceste FBiH prateći moderne tehnologije današnjice zajedno sa firmom BetaTelStudio d.o.o koristeći tehnologiju Rutmap razvili su web aplikaciju uz vektorsku interaktivnu mapu sa nizom funkcionalnosti.

Cilj interaktivne mape je na jednostavan i zanimljiv način, u jednoj suvremenoj formi, pružiti dovoljno informacija kako o izgrađenom dijelu autoceste, tako i o svim aktivnim gradilištima na Koridoru Vc i brzi cestama. Interaktivnu mapu prati vektorski prikaz uz GIS informacije dionica i objekata – odmorišta, tuneli, petlje, mostovi, vijadukti, naplatna mjesta a koji se nalaze na autocesti A1.

Interaktivne mape evoluiraju u prikaze kakav do sada nismo vidjeli. One imaju veliki potencijal u odnosu na papirne mape ili statične online mape. U današnje vrijeme prateći moderne tehnologije najbitnije je pružiti što više kvalitetnih informacija, uz njihovo brzo učitavanje.

Sve informacije pored tekstualnog dijela prate i fotografije, a pojedine lokacije i virtualni prikaz gdje korisnici kroz virtualnu realnost mogu da detaljnije pogledaju izgled navedenih lokacija. Osim toga, pažnja je posebno usmjerena prema jednostavnoj interakciji s korisnikom. Sve funkcije na mapi (uvećanje, smanjenje, pomicanje i sl.), su podržane uz njihovu jednostavnu i intuitivnu upotrebu. Pored samog prikaza tu je svakako i alat za filtriranje odnosno mogućnost da korisnik odabere prikaz samo pojedinih detalja koji ga interesiraju na samoj mapi. Daljnjim razvojem modernih tehnologija, a samim time i interaktivnih mapa te izgradnjom novih kilometara autoceste sadržaj mape će postajati sve opsežniji i još zanimljiviji korisnicima.

Interaktivnu mapu možete pogledati na linku: https://mapa.jpautoceste.ba

Press JP Autoceste FBiH