Izvještaj o ukupnom iznosu i broju upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira za prvu emisiju obveznica

U skladu sa čl. 41. st. 3. i st. 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, kao eminent, objavljuje

IZVJEŠTAJ

o ukupnom iznosu i broju upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira

 Na osnovu Odluke Skupštine Javnog Preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (broj: 1.1-3150-2/18 od 30.07.2018.g. i broj: 1.01-3895-2/18 od 28.09.2018.g.) JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je izvršilo prvu emisiju obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira.

Uspješno je okončan upis prve emisije obveznica JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, javnom ponudom putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira. U toku trajanja javne ponude, od 03.12.2018. do 21.12.2018. godine, ukupno je upisano 489.988 obveznica, i na osnovu toga je emitent, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, prikupio 48.998.800 KM.

Uspješnost prve emisije obveznica emitenta, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je potvrđena rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03/1-19-350/18 od 28.12.2018 godine.