U skladu sa članom 41. stav (3) Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBIH“ broj 85/08,109/12, 86/15 i 25/17) te na osnovu Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 03/1-19-6/23 od 11.01.2023. godine o uspješnosti emisije obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze / burze vrijednosnih papira društva JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar objavljuje

IZVJEŠTAJ

o ukupnom iznosu i broju upisanih i uplaćenih obveznica

U periodu trajanja emisije obveznica (od 22.12.2022. do 28.12.2022.) upisano je:

  • 964 obveznica (60,32% ukupnog broja emitovanih obveznica)
  • ukupno upisani i uplaćeni broj obveznica u novcu: 18.096.400,00 KM
  • nominalna vrijednost po jednoj obveznici: 100,00 KM
  • prodajna cijena obveznice u periodu upisa emisije: 100,00% ili 100 KM
  • rok dospjeća: 3 godine
  • kamatna stopa 3,5% – polugudišnji obračun i isplata kamate
  • jednokratna isplata glavnice po dospijeću.

Izvještaj možete preuzeti OVDJE.